2. Siyer Çalıştayı

27-29 Ocak 2016 tarihinde Darıca’da düzenlenen 2. Siyer Çalıştayı “Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Siyer Öğretimi” başlığını taşımaktadır. Prof. Dr. Adem Apak tarafından “Lisans Düzeyinde Siyer Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”; Prof. Dr. Hanefi Palabıyık “Lisansüstü Siyer Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı tebliğlerin sunulduğu çalıştayda, katılımcı akademisyenlerin müzakerelerinin akabinde Sonuç Bildirgesi hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

SONUÇ BİLDİRGESİ

Siyer Vakfı tarafından 27-29 Ocak 2016’da İzmit-Darıca’da düzenlenen “Lisans ve Lisansüstü Programlarda Okutulan Siyer Derslerine İlişkin Sorunlar Ve Çözüm Önerileri” konulu II. Siyer Çalıştayında alınan kararların ilgili kurumlarla paylaşılması ve kamuoyuna duyurulması uygun görülmüştür:

1. Yeni kurulan bazı fakültelerde olduğu gibi, İslam Tarihi Anabilim Dalına bağlı bulunan Siyer Bilim Dalının İlahiyat Fakültelerinde Siyer-i Nebî Anabilim Dalı haline getirilmelidir.
2. Lisans düzeyinde okutulan siyer derslerine ilişkin kredi ve ders materyali eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir.
3. Öğrencilere Hz. Peygamber’in hayatı, dönemi ve evrensel mesajının aktarılabilmesi için 2 kredilik Siyer dersi, 4 krediye çıkarılmalıdır.
4. Siyer öğretiminde romantik veya çatışmacı bir dil yerine, akademik bir dil tercih edilmelidir.
5. Siyer konuları çeşitlendirilmeli, ders materyalleri zenginleştirilmelidir.
6. Lisans-Lisansüstü programları Siyer derslerinde müfredat birliği sağlanması için çalışmalar yapılmalı; ders amaç, içerik ve kazanımları uyumlu hale getirilmelidir.
7. Siyer araştırmalarında kaynak ve usule dair eksikliklerin giderilmesine yönelik Siyer Araştırmalarında Usûl konulu çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
8. Lisansüstü öğrenim sürecinde Siyer alanında çalışacak öğrenciye, paket ders programı imkanı sağlanmalıdır.
9. Lisansüstü öğrencilerin kaynak dil eksikliklerinin giderilebilmesi için resmî ve sivil imkânlar sağlanmalıdır.
10. Ülkemizdeki Siyer çalışmalarının geliştirilmesi için kongre, sempozyum, panel ve çalıştay türü toplantılar düzenlenmelidir.

Açılış Oturumu

1.Oturum

2.Oturum

Kapanış Oturumu