UA-113875625-1

Siyer İnşa

Siyer İnşa

Siyer yazıcılığının ortaya çıkışı ve gelişimi konusunda, Batı’da ve İslâm dünyasında sayısız çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Son yıllara kadar genel kabul görmüş olan Siyer yazıcılığının İbn İshâk’la başladığı algısı bu araştırmalarla sorgulanmış ve İbn İshâk öncesinde de Siyer eserlerinin yazıldığı ispatlanmıştır. Bu neticeler de İbn İshâk öncesi eserlerin inşâ düşüncesini doğurmuş,  Batıda ve Arap-İslâm dünyasında inşâ çalışmaları yapılmıştır. Ülkemizde ise böyle bir çalışmanın gerekliliği akademik dünyada dillendirilmesine karşın henüz buna teşebbüs edilmemiştir.

Biz de bu çalışmalara katkı bulunmak amacıyla hazırladığımız Siyer İnşa Projesi çerçevesinde kayıp Siyer eserlerinin inşâsı çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. İlk eserin 2018 yılı içerisinde ilim dünyasına sunulmasını hedeflediğimiz bu proje önümüzdeki birkaç yıl içerisinde önemli çalışmaları okuyucusu ile buluşturacak.