Siyer Tez Değerledirme Toplantıları

Siyer Tez Değerlendirme Toplantıları, ülkemizde Hz. Peygamber’in hayatına dair yapılan lisansüstü akademik tezlerde çalışma esnasında gerekli kontrollerin ve takibin zamanında yapılmasını sağlayarak yüksek kaliteli ilmî çalışmaların Türk ve Müslüman ilim dünyasına kazandırılmasını amaçlamaktadır. Buna ek olarak Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin siyer akademisyenleriyle buluşup görüş alışverişinde bulunmaları da bir diğer hedefidir.

Proje paydaşı Siyer Vakfı olan bu toplantılar akademik dünyamıza, teşekkül sürecini yaşayan siyer akademiasının şekillenmesi, Siyer alanında yapılan akademik çalışmaların en başından itibaren takibinin yapılarak kalifikasyon sorununun aşılması, ulaşılabilirliği sınırlı olan lisansüstü tezlerin “kitap” haline dönüşmesi ve öğrencilerin alanın önde gelen isimleriyle görüş alışverişinde bulunmalarının sağlanması gibi çeşitli katkılar sunacaktır.

Başvurusu kabul edilen öğrencilerin, tezlerine ait yazılı ve sözlü sunumlarının akabinde katılımcı akademisyenlerin çalışmaya dair görüş ve tekliflerinin alınması, toplantı sonrası süreçte tez çalışması tamamlanıncaya kadar öğrencilerin belirli periyotlarla tez raporlarını yürütme kuruluna göndermeleri ve bu surette tez takibinin yapılması şeklinde yürütülen bu projede, istenilen sonucun alındığı tezler, Türkiye Siyer Kitaplığı bünyesinde yayımlanacaktır.

  1. Tez Değerlendirme Toplantısı İçin Tıklayınız…
  2. Tez Değerlendirme Toplantısı İçin Tıklayınız…