Siyer Çalıştayları

İlki 8-10 Haziran 2015 tarihinde başlayan ve beş kez düzenlenmesi hedeflenen Siyer Çalıştayları, Siyer Vakfı’nın himayesinde, alanın uzman akademisyenlerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. İlk dört çalıştayın tamamlandığı serinin sonuncusunun Şubat 2018 tarihinde düzenlenmesi planlanmaktadır.

ÇALIŞTAYLARIN AMACI

            Son dönemlerde ülkemizde Hz. Peygamber’i tanımaya ve dolayısıyla da Hz. Peygamber’in hayatın konu alan Siyer ilmine karşı ciddi bir teveccühün olduğu malumdur. Bu teveccühün de resmi ve sivil olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlar tarafından olumlu anlamda sahiplenilmesi takdir edilecek bir davranıştır. Bununla beraber halkın yoğun ilgisinin art niyetli oluşumlar tarafından istismara açık olduğu da kuşkusuzdur. Bu çerçevede genel olarak siyer öğretiminde karşılaşılan genel sorunlar olarak şunları kaydedebiliriz:

 1. Kur’ân ve tarihî verilerden bağımsız, maddi veya manevi beklentilerin şekillendirdiği Peygamber algılarının topluma sunma çabaları,
 2. Belli bir metodolojik alt yapı eksikliğinin getirdiği bireysel tespitlerin popülerizmle beraber herhangi bir bilgi zemininden mahrum toplum tarafından ilgi görmesi,
 3. Hz. Peygamber’in nebevî modelliğinden bağımsız, kuru amaçsız siyer anlatıları,
 4. Yaş ve eğitim seviyelerine göre tasnif edilmiş yeterli kaynak ve materyal eksiklikleri,
 5. Denetimden yoksunluğun getirdiği şaz Peygamber algıları,
 6. Yayın faaliyetlerinde konu tekrarları ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak akademik çalışmalar,
 7. Milli Eğitim, Diyanet ve Yüksek Öğretim kurumlarında verilen Siyer öğretiminde karşılaşılan; yeterlilik, kaynak, algı, kabuller ve materyal sorunları,
 8. Hz. Peygamber’in modelliğini tartışmaya kadar vardırılan çatışmacı dil.

Siyer öğretimindeki bu ve bunlara ek olarak tespit edilecek yeni sorunlar çerçevesinde geliştirilecek çözüm önerileri ve sorunları asgariye indirmek adına alınacak tedbir ve tavsiyelerin belli bir düzene kavuşturulması, Siyer öğretiminin kurumsallaşması adına son derece önemlidir.

Siyer ilminin ülkemizde profesyonelleşmesi bağlamında da ciddi katkı sağlayacağı beklentisini içeren bu çalıştayların öncelikli amaçları olarak şunları kaydedebiliriz: 

 1. Toplumun her yaş ve eğitim seviyesine uygun doğru siyer öğretim yöntemlerinin belirlenmesi,
 2. Siyer öğretimi esnasında ihtiyaç duyulan kaynak ve envanterlerin hazırlanmasında gerekli olan prensiplerin belirlenmesi ve çerçeve taslaklarının hazırlanması,
 3. Mevcut siyer yayıncılığındaki sorunları aşma adına yapılması gerekenlerin belirlenmesi,
 4. Mümkün olması halinde “Siyer Üst Kurulu”nun çatısının belirlenmesi veya girişimlerin başlatılması,
 5. Kurum ve kuruluşlar arasında Siyer öğretiminde karşılaşılan uyumsuzlukları giderme adına yapılması gerekenlerin belirlenmesi,
 6. Yüksek öğretim sürecinde lisans ve lisansüstü düzeyinde Siyer öğretiminde karşılaşılan sorunların (müfredat, kaynak) ve çalışma konularının ele alınması, gerek görülürse belirlenmesi.

g. Sivil ve resmi kurum ve kuruluşların siyer öğretiminde ortak bir dil geliştirmelerine yardımcı olunması. 

 

 1. Siyer Çalıştayı için tıklayınız…
 2. Siyer Çalıştayı için tıklayınız…
 3. Siyer Çalıştayı için tıklayınız…
 4. Siyer Çalıştayı için tıklayınız…
 5. Siyer Çalıştayı için tıklayınız…