5. Siyer Çalıştayı

8-10 Şubat 2018 tarihlerinde Kocaeli/Darıca’da düzenlenen ve Diyanet Teşkilatı ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Siyer Öğretimi Problemleri ve Çözüm Önerileri başlığını taşıyan V. Siyer Çalıştayı sona erdi. Çalıştayda sunulan tebliğler şöyle:

DİB (Yaz) Kur’ân Kursları İçin Hazırlanmış Kitaplarda Siyer Öğretimi-Prof. Dr. Muhammet Hanefi Palabıyık

Diyanet İşleri Başkanlığı Hutbelerinde Siyer Öğretimi (2015-2017 Yılları Arası)-Arş. gör. Asım Sarıkaya

Vakıf ve Derneklerde Siyer Öğretimi (Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri)-Muhammed Emin Yıldırım

Cemaat ve Tarikatlarda Siyer Öğretimi/Anlayışı-Prof. Dr. Abdülkadir Evgin

Toplantı, Sonuç Bildirgesi’nin kamuoyu ile paylaşılmasınnın ardından tamamlandı.

SONUÇ BİLDİRGESİ

8-10Şubat 2018 tarihlerinde Kocaeli/Darıca’da düzenlenen ve Diyanet Teşkilatı ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Siyer Öğretimi Problemleri ve Çözüm Önerileri konulu V. Siyer Çalıştayının sonuçlarının kamuoyuna duyurulması ve ilgili kurumlarla paylaşılması uygun görülmüştür:Nitelikli Siyer öğretimi için ilgili vakıf, dernek, cemaat ve benzeri sivil toplum kuruluşları, akademik çevrelerle dayanışma içinde olmalıdır.

  1. Diyanet İşleri Başkanlığı yüksek din öğretimi kurumları ve ilgili sivil toplum kuruluşları, Siyer istismarına karşı hassasiyet göstermelidir.
  2. Hutbelerde verilen mesajlar, ayet ve hadislerin yanında Siyer’den daha fazla örnekle desteklenmelidir.
  3. Sivil toplum kuruluşlarının Siyer Öğretiminde kullanmaları için alan uzmanları tarafından yapılacak çalışmalar teşvik edilmelidir.
  4. Yaygın ve örgün Siyer öğretiminde faaliyette bulunanlar daha dikkatli ve kuşatıcı bir dil ve üslup kullanmaya özen göstermelidir.
  5. Siyer alanında yaygın öğretimde görev alan kişilerin bilgi düzeylerini artırıcı programlar hazırlanmalıdır.
  6. Mevlid-i Nebi etkinlikleri daha zengin bir muhteva ile geniş toplum kesimlerine hitap edecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu etkinliklerde sahih Siyer bilgisi ve Peygamber sevgisi merkeze alınmalıdır. 
  7. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ihtisas merkezleri ve hizmet içi eğitim programlarında müstakil Siyer dersine yer verilmelidir.
  8. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Katılımcılar:

Prof. Dr. Abdülkadir Evgin (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Âdem Apak (Uludağ Üni. İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Adnan Demircan (İstanbul Üni. İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Ali Aksu  (Cumhuriyet Üni. İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Casim Avcı (Marmara Üni. İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz (Çukurova Üni. İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Hanefi Palabıyık (Atatürk Üni. İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Kasım Şulul (Harran Üni. İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Levent Öztürk (Sakarya Üni. İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mehmet Şeker (Uşak Üni. İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa Fayda (Marmara Üni.İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Rıza Savaş (Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Ünal Kılıç (Cumhuriyet Üni. İlahiyat Fakültesi) 

Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin (Harran Üni. İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Cahit Külekçi (İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Şaban Öz (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit (Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Cafer Acar (Gaziosmanpaşa Üni. İlahiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Kamil Yaşaroğlu (Marmara Üni. İlahiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kelpetin (Marmara Üni. İlahiyat Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Ömer Sabuncu (Harran Üni. İlahiyat Fakültesi)

Dr. Mehmet Apaydın (KURAMER)

Arş. Gör. Asım Sarıkaya (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. İlahiyat Fakültesi)

Arş. Gör. Halil Ortakçı (İstanbul Üni. İlahiyat Fakültesi)

Mahmut Karakış (Siyer Vakfı Hadis Hocası)

Muhammed Emin Yıldırım (Siyer Vakfı Kurucusu)

Ömür Yıldırım (Siyer Yayınları Yayın Kurulu Başkanı)

11/02/2018