Şaban Öz

1973 yılında Malatya Doğanyol’da dünyaya gelen Öz, ilk, orta ve lise tahsilini burada yaptı. 1991 yılında Doğanyol Lisesinden, 1996 yılında ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans eğitimini, Prof. Dr. Sabri Hizmetli danışmanlığında hazırladığı Hz. Peygamber’in Siretiyle İlgili Mevzu Haberlerin Tarihi Değeri isimli tez çalışmasıyla 1999 yılında tamamladı. Aynı enstitüde Prof. Dr. Mehmet Özdemir’in danışmanlığında yürüttüğü İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri adlı tez çalışmasıyla 2006 yılında doktorasını tamamladı. Öz’ün her iki çalışması da aynı isimlerle yayımlanmış bulunmaktadır.

Öz, lisansüstü eğitimi sırasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademedeki okullarında öğretmen olarak görev yaptı. 2009 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı’nda yardımcı doçent kadrosuna atandı, 2012 yılında doçent, 2018 yılı Haziran ayında profesör oldu.

2017 yılında Siyer Araştırmaları Topluluğu ve 2018 yılında Türkiye’nin ilk ve tek resmi Siyer araştırma merkezi olan KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAMER)’in kuruluşunda yer aldı. Merkezin müdürlüğünü üstlendi. 

Yayımlanmış on sekiz kitabı, çok sayıda makalesi, ilmi toplantılarda sunulmuş tebliğleri ve farklı kategorilerdeki çalışmaları bulunan Öz,  Siyer Araştırmaları bünyesindeki çeşitli projelerin planlanması ve yürütülmesinin yanı sıra Siyer Kitaplığının da editörlüğünü de yürütmektedir.

Prof. Dr. Şaban Öz, 2021 yılından itibaren KSÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı olarak da görev yapmaktadır.