1. Tez Değerlendirme Toplantısı Programı

 3 Kasım Perşembe:

11:00: Buluşma-Eyüp Siyer Vakfı Merkezi

12:00-13:00 Öğle Yemeği

13:30: AÇILIŞ OTURUMU

Başkan: Prof. Dr. Nuh ARSLANTAŞ

Açılış Konuşması: Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN (10 dakika)

Selamlama Konuşması: Muhammed Emin YILDIRIM (15 dakika)

14:00: I. OTURUM: DOKTORA TEZLERİ -I. TUR    Başkan: Prof. Dr.M.Hanefi PALABIYIK

14:00-14:15: Şükran ADIGÜZEL (Kureyş Şehir Yönetimi)

14:15-14:45: Değerlendirme  ( İkindi Namazı Mescid )

14:45-15:00: Güllü YILDIZ (Siyer Yazılığında Şerh‒Haşiye Geleneği –Moğultay b. Kılıç Örneği–)

15:00-15:30: Değerlendirme

15:30:16:00:  İkindi Namazı Arası ( Cafe Break )

16:00-16:15: Muhammet Ali KESTİOĞLU (Belazurî’nin Siyer Yazıcılığı )

16:15-16:45: Değerlendirme

 

17:30-18:00: Ara / Akşam Namazı

18:00: I. OTURUM-II. TUR      Başkan: Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

18:00-18:15: Kevser ÖZDOĞAN (Siyer Anlatılarında Metin‒İdeoloji İlişkisi)

18:15-18:45: Değerlendirme

18:45-19:00: Korkut DİNDİ (Kur’ân-Siyer İlişkisi)

19:00-19:30: Değerlendirme

19:45-20:30: Serbest Müzakere (İzleyici soruları)

20:30-20:45  Kapanış Konuşması: Muhammed Emin Yıldırım / Kapanış

 

4 Kasım Cuma

09:00: II. OTURUM- YÜKSEK LİSANS TEZLERİ -I. TUR       Başkan: Prof. Dr. Adem APAK

09:15-09:30: Asım SARIKAYA (Kayıp Siyer Edebiyatı ve Âsım b. Ömer’in Risâlesi)

09.30-10.00: Değerlendirme

10:15-10:30  Elif ASLANDOĞDU (Doğu Arabistan’da İslâmiyet’in Yayılışı)

10.30-11:00 Değerlendirme

11:15-11:30: Merve KÖSE (Hz. Muhammed’in Doğumuyla İlgili Rivayetler ve Mitolojide Doğum)

11:30-12:00: Değerlendirme

12:00-13:30: Kapanış / Öğle Yemeği ve Cuma Namazı

 

13:45: II. OTURUM-II. TUR     Başkan: Doç. Dr. Şaban ÖZ

13:45-14:00: Nur GÖKHAN (Mekke Dönemi Sosyal Hayat)

14:00-14:30: Değerlendirme

14:45-15:00: Mustafa İYİDOĞAN (Hz. Peygamber Döneminde Eğlence Kültürü)

15:00-15:30: Değerlendirme

15:30-16:00 İkindi Namazı Arası

16:00-16:45 Serbest Müzakere (İzleyici soruları)

16:45           : Kapanış / Akşam Namazı Aras

PANEL:  PEYGAMBER DOĞRU ANLAMAK VE ANLATMAK

18:30-18:45: Başkan: Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN

18:45-19:00 Prof. Dr. Nuh ARSLANTAŞ (Yahudi Geleneğinde Peygamber Kabulleri ve İslâm Düşüncesiyle Kıyası)

19:00-19:15: Prof. Dr. Adem APAK (Tarihsel Süreçte Hz. Peygamber’i Doğru Anlamada Yaşanan Kırılmalar)

19:15-19:30: Prof. Dr. M. Hanefi PALABIYIK (Örneklerle Günümüzde Hz. Peygamber’in Yanlış Anlaşılması)

19:30:19:45 Muhammed Emin YILDIRIM (Hz. Peygamber’i Doğru Anlatmak Zorunluluğu)

20:00          Kapanış