Prof. Dr. Şaban Öz’den dört eser

06.05.2024
1.929
A+
A-
Prof. Dr. Şaban Öz’den dört eser

Siyer alanındaki önemli çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Şaban Öz’ün dört eseri Siyer Okulu Yayınlarından çıktı. Biyografi, Tarih ve Felsefe, İlk İslam Toplumu ve Siyaset, Cumhuriyet Dönemi Türk Siyer Yazıcılığı ve Siyer Metinleri isimlerini taşıyan çalışmalar tarihin farklı alanlarındaki araştırmaları okurların istifadesine sundu. 

Çalışmaların içerikleri şöyle:

Resim

1. Bir Tarih Türü Olarak Biyografi
2. Mevzû Haber/Hadis Rivâyetlerinde Hz. Ebû Bekr
3. İlk Dönem Siyer Merviyâtında Hz. Ömer Profilleri
4. Mevzû Siyer Rivâyetlerinde Hz. Ali
5. İlk Bahriye Kadın Şehidi: Ümmü Harâm
6. Marksist Tarih Felsefesine Giriş
7. Tarih Felsefesinde “Tarihin Yasaları” Üzerine
8. Bir İslâm Tarih Felsefesi Tezi: “İnsanlar Zamanlarına Uyarlar”
9. Kutadgu Bilig’de Türk Cihan Hakimiyeti Düşüncesi
10. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Medeniyet Tasavvurları
11. Endülüs’te Tarih ve Kehhâlle’ye Göre Endülüslü Tarihçiler
12. Kitâbu Müşâkeleti’n-Nâs

 

Resim

1. Kabileden Ümmete Müslüman Arap Ulusunun Doğuşunda Altyapı Hazırlıkları
2. Hz. Peygamber Dönemi Yahudilerin İslâm Çağrısına Tepkileri
3. İlk Dönem İslâm Siyasî Tarihinde Nebevî Ahlak Modelliği
4. Hz. Peygamber’in Propaganda Siyaseti Üzerine
5. Siyasî Muhalif Modeli Olarak Hz. Muhammed
6. İslâm Tarihinde İlk Darbe Girişimi
7. İlk Dönem İslâm Toplumunda Değişime Direnç Üzerine Teşhisî Bir Değerlendirme
8. İlk Dönem İslâm Toplumunda Siyasî Algı Değişimi Üzerine
9. İslâm Siyaset Geleneğinde Muhalefet Üzerine Bazı Mülahazalar
10. Hz. Osman Döneminde Toplumsal Değişim
11. İktidar Aracı Olarak Kan Talebi Olgusunun Hz. Osman-Hz. Hüseyin Perspektifinde Karşılaştırmalı Bir Analizi
12. Hz. Peygamber’in Bölüşülemeyen Mirası: Fedek
13. İslâm’ın İlk Kadın Âlimleri Nasıl Kabul Gördü
14. “Engelli” Din Eğitiminden “Özürsüz” Din Eğitimi Modelliğine
15. Ziyâuddin Babahanov’a Göre Sovyetler Döneminde İslâm ve Müslümanlar

 

Resim

1. Telif Siyer Metinleri Özelinde Cumhuriyet Dönemi (1930-1970) Siyer Yazıcılığı Üzerine Bazı Mülahazalar
2. Cumhuriyet Dönemi Siyer Yazıcılığında Bir Metin Türü: Muharref Siyer Metinleri
3. Son Dönem (2000-2010) Türkçe Siyer Kitaplarındaki Hatalar Çerçevesinde Siyer Yazıcılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri
4. Çocuklar İçin Yazılan Siyer Kitaplarındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
5. Peygamber Algılarımızın Tarihî Kökleri Üzerine
6. Fetö’nün Peygamber Tasavvuru ve Siyeri İstismarı
7. Çağdaş Siyerlerde Peygamber Tasavvuru Nasıl Tahrif Ediliyor
8. Asım Köksal’ın Caetani Reddiye’si Üzerine
9. Türk Tarih Yazıcılığında Millileşme Çabaları Üzerine
Resim
1. Siyer Literatürünün Güvenilirliği Problemi
2. Siyer Literatüründe Mitoloji Metinleri Üzerine
3. Siyer Merviyâtında Kussâs Metinleri Üzerine
4. Siyer Anlatılarında Mezhebî İzdüşüm Üzerine Bazı Mülahazalar
5. Siyer Kaynağı Olarak Seyahatnâmeler
6. Oryantalist Düşüncede Hz. Peygamber’i Tanımlama Paradoksu veya Oryantalist Tarafsızlar
7. Bir Mit Unsuru Olarak “Gizlenen Kitap”
8. Fütuhât Literatüründe İçerik ve Usûl Sorunları Üzerine
9. Medine Yahudileri ve Benî Kureyza Hikâyesi Üzerine Yeni Bakışlar
Siyer Araştırmaları Topluluğu olarak Prof. Dr. Şaban Öz’ü tebrik ediyoruz.
06/05/2023

Siyer Araştırmaları
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.