2. Tez Değerlendirme Toplantısı

2. Tez Değerlendirme Toplantısı

Siyer Araştırmaları ile Siyer Vakfının ortaklaşa yürüttüğü Lisansüstü Siyer Tez Toplantılarının ikincisi 15 Ekim 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda ülkemizdeki farklı üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde Siyer alanında tez hazırlamakta olan öğrencilerin, alanın hocaları ile bir araya getirilerek tezleri hakkında görüş alışverişinde bulunmaları sağlandı.

Siyer Vakfı’nda gerçekleşen ve 2 bölümden oluşan toplantının ilk bölümünde Abdullah Sami Avcı’nın “Hicret Sonrası; Mekke’de kalan Müslümanlar” ve Emine Demircan’ın “Hz. Peygamber’in Vefatı” tezleri akademisyenler tarafından değerlendirildi. Toplantının ikinci bölümünde ise Aws Abduljabbar Algbruri’nin “Siret Alanına Katkıda Bulunan Kadın Raviler” ve Ömer Aras’ın “İslam Tarihinde Nesep: Hicri İlk Üç Asır” konulu doktora tezleri ele alındı.

Katılımcı Akademisyenler:

Prof. Dr. Âdem Apak (Uludağ Ünv. İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Adnan Demircan (İstanbul Ünv. İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık (Atatürk Ünv. İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Nuh Arslantaş (Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi)

Doç. Dr. Şaban Öz (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İlahiyat Fakültesi)

Öğrenciler:

Evs Abdulcabbar (Doktora)

Ömer Aras (Doktora)

Abdullah Sami Avcı (Yüksek Lisans)

Emine Demircan (Yüksek Lisans)