4. Siyer Çalıştayı

10-12 Şubat 2017 tarihinde Darıca’da gerçekleştirilen 4. Siyer Çalıştayı “Çocuk Kitapları, Edebi Eserler ve Popüler Yayınlarda Siyer Öğretimi Sorunları ve Çözümleri” üst başlığını taşımaktadır.  Doç. Dr. Şaban Öz -“Çocuk Siyer Yayınlarında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri”, Prof. Dr. Eyüp Baş  -“Popüler Siyer Yayınlarında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri” ve Prof. Dr. Ali Aksu-“Edebi Siyer Yayınlarında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri” konulu tebliğlerin sunulduğu çalıştay sonuç bildirgesinin okunması ile tamamlandı.

SONUÇ BİLDİRGESİ

Siyer Vakfı ev sahipliğinde 10-12 Şubat 2017 tarihlerinde Kocaeli/Darıca’da düzenlenen “Çocuk, Popüler ve Edebî Siyer Yayınlarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu IV. Siyer Çalıştayı sonuçlarının kamuoyuna duyurulması ve ilgili kurumlarla paylaşılması uygun görülmüştür.

1. Mevcut çocuk, popüler ve edebî siyer yayınlarında Hz. Peygamber’in topluma doğru anlatılmasında bazı problemler olduğu tespit edilmiştir.
2. İlgili alanlarda çağdaş bilimsel verilere uygun yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
3. Siyer yayınlarının oluşturulmasında farklı disiplinlerden yardım alınmalıdır. Örneğin çocuklara yönelik siyer yayınlarında siyer disiplininin yanı sıra çocuk edebiyatı, pedagoji, psikoloji gibi alanlardan yararlanılmalıdır.
4. Siyer alanında yapılacak yayınların geliştirilebilmesi için muhatap kitlelerde oluşturduğu etki akademik usullerle ölçülmelidir.
5. Siyer konusunda doğru bilginin oluşturulması ve bu bilginin yayınlarla toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasında Diyanet İşleri Başkanlığı daha fazla sorumluluk üstlenmeli, diğer kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliğine gitmelidir.
6. Siyerle ilgili çocuk, popüler ve edebî yayınlardan nitelikli olanlar ödüllendirilmeli; tanıtılıp teşvik edilmelidir.
7. Türkçe yayınlanan nitelikli çocuk, popüler ve edebî siyer yayınları farklı dillere çevrilmelidir.
8. Siyer yayınlarının geniş kitlelere ulaştırılmasında kitle iletişim araçları daha etkin kullanılmalıdır.
9. Yapılacak çalışmalara esas teşkil edecek, temel kaynaklara dayalı, usulüne uygun, web ortamında da ulaşılabilecek bir Siyer Ansiklopedisi hazırlanmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KATILIMCILAR

Prof. Dr. Âdem Apak (Uludağ Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Adnan Demircan (İstanbul Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Ahmet Önkal (Necmettin Erbakan Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Ali Aksu  (Cumhuriyet Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Casim Avcı (Marmara Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz (Çukurova Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Hanefi Palabıyık (Atatürk Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Kasım Şulul (Harran Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Levent Öztürk (Sakarya Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet Ali Kapar (Necmettin Erbakan Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mehmet Şeker (Uşak Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Metin Yılmaz (Ondokuz Mayıs Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mustafa Ağırman (Atatürk Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Mustafa Fayda (Marmara Üni.İlahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Osman Gürbüz (Atatürk Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Rıza Savaş (Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fakültesi)
Prof. Dr. Yusuf Ziya Keskin (Harran Üni. İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN (Amasya Üni. İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr. Mustafa Sarıbıyık (DİB Strateji Geliştirme Daire Başk.)
Doç. Dr. Şaban Öz (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Cafer Acar (Gaziosmanpaşa Üni. İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kelpetin (Marmara Üni. İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Ömer Sabuncu (Harran Üni. İlahiyat Fakültesi)
Yrd. Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit (Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fakültesi)
Arş. Gör. Muharrem Samet BİLGİN (Ankara Üni. İlahiyat Fakültesi)
Arş. Gör. Korkut Dindi (Ağrı İbrahim Çeçen Üni. İslami İlimler Fakültesi)
Arş. Gör. Ömer Aras (İstanbul Üni. İlahiyat Fakültesi)
Arş. Gör. Halil Ortakçı (İstanbul Üni. İlahiyat Fakültesi)
Mahmut Karakış (Siyer Vakfı Hadis Hocası)
Mehmet Apaydın (KURAMER)
Muhammed Emin Yıldırım (Siyer Vakfı Kurucusu)
Ömür Yıldırım (Siyer Yayınları Yayın Kurulu Başkanı)

 

 

 

Açılış Oturumu

1.Oturum

2.Oturum

3.Oturum

Kapanış Oturumu