Dr. Öğr. Üyesi Halit Çil

ÖZGEÇMİŞ

 

  1. Adı Soyadı : Halit Çil
  2. Doğum Tarihi : 13.10.1969
  3. Unvanı : Dr. Öğr. Üyesi       
  4. Öğrenim Durumu :

 

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans İlahiyat Fakültesi Ankara Üniversitesi 1995
Y. Lisans İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi 1999
Doktora İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi 2009

 

 

  1. Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi   : 2013

Doçentlik Tarihi                    :

Profesörlük Tarihi

:

  1. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.1.1. Sarıkaya, Asım, Asım b. Ömer b. Katâde’nin Risalesi, (Devam Ediyor)

6.2. Doktora Tezleri

 

  1. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2. 1. Çil, Halit,Hz. Ömer´in Askeri Şehirleri”, Dini Araştırmalar Dergisi, Sayı:35, 2009.

7.2. 2. Çil, Halit,Emevi Halifelerinin Hilafete Geçiş Şekli ve Merasimleri”, Nüsha Dergi, Sayı:30, 2010.

7.2. 3. Çil, Halit,Liderlik Teorilerine Göre Hz. Ömer´in Liderliği”, İTOBİAD, Sayı:4, 2012.

7.2.4. Çil, Halit,Halife Ömer b. Hattab Devrinde Etkili Yönetim”, Tercüme, İTOBİAD, Sayı:4, 2012.

7.2.5. Çil, Halit,Hz. Ömer Döneminde Ordunun Silahları ve Lojistiği”, AKBA, Sayı:37, 2013.

7.2.6. Çil, Halit,İslam Tarihinde İlk Düzenli Ordunun Kuruluşu”, İTOBİAD, Sayı:3, 2013.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.3.1. Çil, Halit,Halife Ömer’in Liderlik ve Yönetim Anlayışı”, Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fak., 2017. (Yayımlanma aşamasında)

7.3.2. Çil, Halit,İslam Siyaset Anlayışının Tecrübî Modeli Olarak Hz. Ömer”, “Uluslararası Model İnsan ve İslam Sempozyumu”, Kahramanmaraş 2018. (Yayımlanma aşamasında)

 

7.4. Kitaplarda Bölümler

7.4.1. Çil, Halit,İslam İlimlerinde Araştırma Yöntem ve Teknikleri”, İslam Tarihi, KLM Yay., İstanbul 2018.

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. Çil, Halit,Yesrib’in Medine’ye Dönüşümünde Hz. Peygamber’in Siyasi Rolü”, Nübüvvet ve Medeniyet – İslam Düşüncesinde Nübüvvet Algıları ve Medeniyet Tasavvurları, Kitap Dünyası Yay., İstanbul 2017.

 

7.7. Diğer Yayınlar

7.7.1. Çil, Halit, “Çağımızın Ömer’i: İzzetbegoviç”, HECE Dergisi “Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç” Özel Sayısı, Ocak 2016.