İslam Tarihi Metodolojisi

İslâm Tarihi üzerinde çalışmak için nakledilmiş verilere ait kullanım alanlarının ve doğal olarak bunun yönteminin tespiti gerektiği açıktır.
Tarihî olguları mevcut konumlarına oturtmak, onlar hakkında sağlam yorumlar getirmek ancak bu şekilde mümkün olur.
Tarihin alt disiplinleri bazında, yeni bir takım usûl gerekliliği günümüzde ihtiyaç halini almıştır.
Özü itibariyle deneme niteliğinde olan bu mütevazı eserdeki öneri, sorgulama, itiraz veya kabullerin amacı; söz konusu alana giriş mahiyetinde de olsa küçük bir katkı sağlayabilmektir…