UA-113875625-1
Hz. Peygamber'i anlama ve anlatma yolunda...

Şaban Öz

4 Ağustos 2021 - 0 yorum
Ülkemiz özelinde tematik ve akademik siyer çalışmalarını hariç tutacak olursak, Hz. Peygamber’in bütün hayatını konu alan kitap çalışmalarında her yıl 10-15 civarında bir sayıdan bahsetmemiz mümkündür. Bunların tekrar basım olmadığı orijinal telifler olduğu, çocuklar için yazılanlar, ders kitapları veya çevirilerin...
12 Haziran 2021 - 0 yorum
Bir Dekan Anlatıyor, kitabında bir anekdot vardı. Dekan çağırır bir “profesör”ü ve “aldığı maaşın yarısına emeklilik teklif” eder. Profesör gülerek, “iyi de” der, “Ben aldığım maaşın tamamına emekli oldum!” Göreve başladığım sırada Allah sağlık sıhhat versin bir arkadaş, “Artık sen koskocaman...
4 Eylül 2020 - 0 yorum
Akademinin olmazsa olmazı bağımsızlıktır. Cemaatten, tarikattan ve tabi ki hocadan bağımsız olabilmek. Mutlak bir özgürlük olamayacağına göre kayıtlı olunması gereken “aydın sorumluluğu”nun da gereği olarak millî ve manevî (tabi sahipse) değerlerdir. Kur’ân, Sünnet, Devlet, Bayrak, Beka… Gerekçesi, savunusu ne olursa olsun...
14 Temmuz 2020 - 0 yorum
Hangi konuda ve hacimde olursa olsun “yazı” yazmanın başlı başına bir sorun olduğunu kabul etmeliyiz. Yazmak alışkanlığı edinmek, geliştirmek, sürdürmek ve hatta sanata dönüştürmek, yapıtlar vermek…  Yazma sorununu aş(a)mayanların “çok yazmayı” eleştirmeleri ve hatta “okumayı” esas kabul ettiklerini söylemelerinin, açıkçası “ucuz...
23 Mart 2020 - 0 yorum
Zahiren bakıldığında son derece kolay gözüküyor. Hatta bizim tabakât, ricâl ve Hadis ilmi çerçevesindeki tanımlamayla “tarih” yazıcılığını düşündüğümüzde bir insanın hayat hikâyesinin yazımının son derece kolay olduğu dahi söylenebilir.    Sayısal oran olarak bilmiyorum ama ilahiyat alanında yapılan en çok lisansüstü...
24 Mayıs 2018 - 0 yorum
     Son dönemde ülkemiz akademik camiasının Siyer’i yeniden keşfettiklerini söylememiz mümkündür. Hadis akademisinin Siyer kitaplarında da rivâyetlerin olduğunu öğrenmeleri, Tefsir akademisinin Kur’ân’ın nüzul ortamını bilmek lazım gerektiğini keşfetmeleri üzerine lisansüstü tezlerde de siyeri merkeze koyarak veya paydaşlık “lütfederek” “interdisipliner”...