Tıbb-ı Nebevi, Siyer Kitaplığı arasında yerini aldı

10.08.2019
1.102
A+
A-
Tıbb-ı Nebevi, Siyer Kitaplığı arasında yerini aldı

Dr. Veli Aba’nın kaleme aldığı Tıbb-ı Nebevi -Kaynağı ve Bağlayıcılığı- adlı çalışma Siyer Kitaplığından çıktı.Çalışma, ülkemizde  Tıbb-ı Nebevi ile ilgiil hadislerin kaynağı ve bu hadislerin bağlayıcılık değerini geniş bir şekilde ele alan ilk eser olma özelliğini taşıyor.

Yeni çıkan Tıbb-ı Nebevi ve Siyer Usulü ile 21 ve 22. kitaplarını yayımlayan Siyer Kitaplığı’nın , yıl sonuna kadar yayımlayacağı yeni kitaplarla her yıl on kitap hedefini geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi bu yıl da yakalaması bekleniyor.

Tıbb-ı Nebevi’nin içeriği ise şöyle: 

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Giriş

 1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
 2. Araştırmanın Yöntemi ve Kaynakları

BIRINCI BÖLÜM

TIP HAKKINDA GENEL BİLGİ VE TIBB-I NEBEVÎ’NİN KAYNAK DEĞERİ

 1. Tıbbın Menşei ve Tarihi
 2. Tıbb-ı Nebevî Kavramının Tanımı
 3. Felsefe, Tıp ve Hadis Arasındaki Interdisipliner Ilişki
 4. Tıbb-ı Nebevî Konusunda Yapılan Çalışmalar

III. Kaynağı ve Değeri Açısından Bilgi

 1. Kur’ân Vahyi Dışındaki Bazı Bilgi Kaynakları
 2. Hadis/Sünnet-Vahiy Ilişkisi
 3. Tıbb-ı Nebevî’nin Kaynağı Hakkındaki Tartışmalar
 4. Tıbb-ı Nebevî’nin Kaynağını Vahye Dayandıranlar
 5. Tıbb-ı Nebevî’nin Kaynağının Beşerî Olduğunu Savunanlar
 6. Hz. Peygamber’in Ictihadına Dayalı Tıbbî Uygulamalar
 7. Hz. Peygamber’in Kendisinden Önce Var Olup Tasvip Etmediği Tıbbî Uygulamalar
 8. Hz. Peygamber’in Kendisinden Önce Var Olup Tasvip Ettiği Tıbbî Uygulamalar
 9. Gelenek-Sünnet Ilişkisi
 10. Geleneğin Kaynak Değeri
 11. Tıbb-ı Nebevî’nin Kaynağının Ilahî-Beşerî Olduğunu Savunanlar

IKINCI BÖLÜM

TIP İLE ILGİLİ HADİSLERİN BAĞLAYICILIĞI

 1. Geçmişten Günümüze Peygamberlik Anlayışları
 2. Hadis Kitaplarında Tıp ile Ilgili Hadislerin Yer Aldığı Bölümler

III. Sünnetin Teşrî Değeri/Konumu

 1. Tıp Ile Ilgili Hadislerin Dini Açıdan Bağlayıcılığı
 2. Bağlayıcı Değildir Diyenler ve Gerekçeleri
 3. Hz. Peygamber’in Beşer Olması
 4. Daha Önceki Kültür ve Tecrübelerden Etkilenmiş Olması
 5. Tıp ile Ilgili Rivayetlerin Sıhhat Problemi
 6. Tıp Ile Ilgili Rivayetlerin Bilgi Değeri/Zan Ifade Etmesi
 7. Tıp Ile Ilgili Rivayetlerin Bilimsel Verilere Aykırı Olması
 8. Hz. Peygamber’in Gönderiliş Gayesinin Farklılığı
 9. Bağlayıcıdır Diyenler ve Gerekçeleri
 10. Hz. Peygamber’in Vahyin Kontrolünde Oluşu/Dini Otorite Oluşu
 11. Tıp Ile Ilgili Hadislerin Ayetlerle Desteklenmesi
 12. Tıp Ile Ilgili Rivayetlerin Bilimsel Verilere Uygun Olması
 13. Akla ve Bilime Aykırı Gibi Görünen Rivayetlerin Yorumu
 14. Genel Değerlendirme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TIBB-I NEBEVÎ RİVÂYETLERİNE KARŞI YAKLAŞIMLAR

 1. Tıp ile Ilgili Hadislerin Niteliksel Kısımları
 2. Tasavvuf Tıp Ilişkisi
 3. Sûfîlerin Hadis ve Sünnet Anlayışı
 4. Sûfîlerin Hadis Yorumu ve Şerh Metodu
 5. Sûfîlerin Nübüvvet Tasavvuru
 6. Sûfîlerin Tıbbî Rivâyetlere Bakış Açıları

III. Şîa ve Tıp

 1. Şîa’nın Hadis ve Sünnet Anlayışı
 2. Şîa’nın Tıbbî Rivâyetlere Bakış Açısı
 3. Hadis Şerhlerinde Tıbbî Rivayetler
 4. Şârihlerin Tıp Içerikli Hadislere/Rivâyetlere Yaklaşımı
 5. Fiziksel Tıp Ile Ilgili Bazı Hadislerin Şerhi
 6. Çörek Otu Hakkındaki Hadisler
 7. Sineğin Yemeğe Düşmesi Hakkındaki Hadisler
 8. Hacamat Hakkındaki Hadisler
 9. Misvak Hakkındaki Hadisler
 10. Manevî Tıp Ile Ilgili Bazı Hadislerin Şerhi
 11. Manevî Hastalıklara Karşı Rukye
 12. Fiziksel/Bedensel Hastalıklara Karşı Rukye
 13. Genel Değerlendirme

Sonuç

Bibliyografya

10/08/2019

 

Siyer Araştırmaları
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.