Akademik Siyer Dergisi’nin 6. sayısı yayımlandı.

30.06.2022
666
A+
A-
Akademik Siyer Dergisi’nin 6. sayısı yayımlandı.

Uluslararası hakemli bilimsel bir dergi olan Akademik Siyer Dergisi’nin 6. sayısı yayımlandı. Derginin içeriğinde altı araştırma makalesi ve bir kitap değerlendirmesi bulunuyor.

Sayıya ulaşmak için tıklayınız.

Araştırma Makaleleri / Research Articles

“Hz. Peygamber’in Eşlerinden İbn Ümmü Mektûm’un Yanında Örtünmelerini İstemesi”
Hadisi Hakkında Bir Değerlendirme / Abdulkadir Evgin – Ömer Bulut

Mağrib ve Endülüs’te Hz. Peygamber (sas)’e Muhabbetin Simgeleri
-Mevlidiyyât, Sahîh-i Buhârî Hatimleri ve Mescid-i Nebevî’ye Gönderilen Mektuplar- / Zehra Gözütok Tamdoğan

A Significant Crisis Period in the Family Life of the Prophet: the Events of Īlāʾ and Takhyīr
/ Belkıs Özsoy Demiray

İbrâhim b. Sa’d (183/799) ve Kitâbü’l-Mübtede’ ve’l-Meb’As ve’l-Meğâzî Rivayetinin Ahmed b. Hanbel’in Müsned’ine Yansıması / Ramazan Topal

İslamî Tebliğ Sürecinde Mahzûmoğulları –Kabilevî ve Bireysel Duruş Açısından Bir Değerlendirme– / Mehmet Şimşek

İbn Sa’d’ın et-Tabakât’ında Kesîru’l-Hadîs Râviler -Medîneli Tabiûn Özelinde- / Veli Aba – Gazi Sevil

Kitap Değerlendirmesi / Book Review

Donner, Fred McGraw. İslâm’ın Doğuşunda Muhammed ve İnananlar. çev. Ekrem Berkay Ersöz. Ankara: Phoenix Yay., 2021. / Fatma Merve Çınar

Siyer Araştırmaları
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.