UA-113875625-1
Hz. Peygamber'i anlama ve anlatma yolunda...

Abdullah Şahin

15 Şubat 2020 - 0 yorum
 “Bir resim binlerce kelimeye eşdeğerdir.” Winarski Metin içerisinde yer verilen görsel ögelere resimleme denilmektedir. Bir konuyla ilgili yazılan metinlerde, özellikle çocuklara yönelik olanlarda, görsel ögelere de yer verilmektedir. Görsel kullanımında esas amaç; olay ve olguları daha somut bir şekilde sunarak, hedef kitlenin...
14 Eylül 2019 - 0 yorum
Yeni bir eğitim öğretim yılına başladığımız şu günlerde, eğitim kısa süreli de olsa toplumumuzun gündemine gelmekte, üzerine tartışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde eğitim maalesef, daha çok eğitim öğretim yıllının başladığı ya da bittiği zamanlarda gündem olmakta, yazılı ve görsel medyada ele alınmaktadır....
7 Mart 2019 - 0 yorum
Şiddet olgusu, insanlık tarihi boyunca bireysel ve toplumsal hayatta dönemsel olarak artıp azalsa da hep var ola gelmiştir. Bugün de ailede, okulda, sokakta, trafikte, medyada; fiziksel, psikolojik, dilsel şiddet gibi farklı şekillerde tezahür eden şiddet eylemlerine şahit olmaktayız. Şiddet, bir...
5 Kasım 2018 - 0 yorum
Bireysel, sosyal, iktisadi, kültürel hayatta yaşanan değişim bireylerin sahip olması gereken yeni beceri ve yeterlilikler ortaya çıkarmaktadır. Bu değişimle birlikte eğitimde yeni anlayışlar, paradigmalar ortaya çıkmakta; insanların daha iyi eğitilebilmesi için yeni stratejiler, yöntemler ve teknikler geliştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı...