Yeni Eğitim Öğretim Yılına Başlarken

14.09.2019
1.120
A+
A-
Yeni Eğitim Öğretim Yılına Başlarken

Yeni bir eğitim öğretim yılına başladığımız şu günlerde, eğitim kısa süreli de olsa toplumumuzun gündemine gelmekte, üzerine tartışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde eğitim maalesef, daha çok eğitim öğretim yıllının başladığı ya da bittiği zamanlarda gündem olmakta, yazılı ve görsel medyada ele alınmaktadır. Hâlbuki eğitim her zaman en önemli gündem maddelerimizden biri olmalı, üzerine konuşulmalı, tartışılmalı, niteliğinin artırılması için gayret sarf edilmelidir. Yoksa bu kadar önemli ve zor bir meseleyle ilgili sorunların çözümü, birkaç günlük iyi temenni dilekleriyle mümkün değildir.

 Şunu da belirtmek gerekir ki bir meselenin toplumun gündemi olması kadar, nasıl gündem edildiği, hangi boyutlarının öne çıkarıldığı da önem arz etmektedir. Eğitimle ilgili özellikle medyada yer alan haberlerin veriliş tarzı ve haber içerikleri eğitime bakışı da etkilemektedir. Maalesef eğitim öğretim faaliyetleri, eğitimciler ve eğitim kurumları, çoğu zaman bireysel/ lokal düzeyde yaşanılan olumsuz haberlerle gündeme getirilmektedir. Hâlbuki yeni bir eğitim öğretim döneminin başladığı bu günlerde öğretim programları, öğretmen yetiştirme, öğrenme öğretme süreçleri, ölçme değerlendirme süreçleri gibi temel konuların tartışıldığı, sorunlara çözüm önerileri sunulduğu; öğretmene, öğrenciye ve veliye rehberlik edecek, yol gösterecek haberlerin ve programların da yapılması gerekmez mi? Medyanın eğitimi ele alışı ve öne çıkardığı noktalar öğretmen, öğrenci ve veli üzerinde olumlu/olumsuz çok fazla etki bırakmaktadır. Dolayısıyla medyanın bu gücünün daha sorumlu ve bilinçli kullanılması eğitimle ilgili sorunların çözümü noktasında önemlidir.

Ülkemizde son yıllarda okul/derslik inşası, öğretmen sayısı, teknolojik donanım gibi eğitimin niceliksel boyutuyla ilgili oldukça önemli yatırımlar yapılmıştır. Bununla birlikte, bugün eğitim sisteminin her kademesi ve çeşidinde bazı sorunlar olduğu, istenilen kalitenin yakalanamadığı hem idarecilerimiz hem de eğitimin tüm paydaşları tarafından ifade edilmektedir. Aslında bu hususun idareciler, akademisyenler, eğitimciler, veliler, öğrenciler tarafından dile getiriliyor olması ve bu konuyla ilgili adımlar atılmaya çalışılması önemlidir. Eğitimle ilgili sorunlar acil çözüm üretilmesi gereken meselelerdir. Bu sorunların ötelenmesi, bireysel ve toplumsal hayat açısından onarılması güç yaralar açmaktadır. Müdahalenin geciktiği her an tehlike ve problemler daha da büyümekte, sorunların çözümü daha da zorlaşmaktadır.

 Eğitim öğretim, sadece eğitim kurumlarında yapılan ve etki alanı o kurumlar ya da öğrencilerle sınırlı olan bir faaliyet değildir. Eğitim, 7’den 70’e toplumdaki tüm bireyleri ilgilendiren bir meseledir. Toplumdaki tüm bireyleri bir şekilde ilgilendiren eğitimin niteliğini artırmak ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak da toplumun tüm kesimlerinin, özellikle eğitim öğretimin paydaşlarının birlik içerisinde hareket ederek sürece katkı vermesiyle mümkün olacaktır. Aksi takdirde sadece idarecilerin, sadece öğretmenlerin gayretiyle bu meselenin çözümü mümkün değildir.

Bugün aslında toplumumuzun öncelikle ihtiyacı olan şey, eğitime bakış ve eğitimden beklentiler noktasında zihinsel bir dönüşümdür. Bu anlamda nitelikli bir eğitimin; toplumun sosyo-kültürel, iktisadi, ahlaki vb. gelişiminin, huzur ve refahının, her türlü maddi ve manevi sorununu çözebilmesinin yolu olduğunun kabul edilip, bu motivasyonla eğitimin kalitesini artıracak topyekûn bir çabaya ihtiyaç vardır.

Mevlana’nın dediği gibi;

Her gün bir yerden göçmek ne iyi

Her gün bir yere konmak ne güzel

Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş!

Dünle beraber gitti cancağızım,

Ne kadar söz varsa düne ait

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…

Yeni başlayan eğitim öğretim yılının bir fırsat bilinerek, eğitimin gerçek sorunlarının tartışıldığı, kısa vadeli çözümlere odaklanıp günü kotarmak yerine, uzun vadeli kalıcı çözümler ortaya konularak, eğitimde kalitenin artırılmaya çalışılması temennisiyle…

15/09/2019

Abdullah Şahin
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.