UA-113875625-1
Hz. Peygamber'i anlama ve anlatma yolunda...

Cahit Külekçi

28 Ocak 2019 - 0 yorum
Siyer’in araştırılmasını usûl açısından tahkîk ve tahlîl etmeye çalıştığımız yazılarımızla esâsen sahaya ilişkin ma’lumâtın, muhtemel neticelerden ziyâde tanımlanabilir mutlak değerlerle ele alınmasını önermekteyiz. Değilse tasnife tâbi ilimlerden birinin diğerine olan üstünlüğü, şerefi ya da önceliğinden veya ilimlerin bir kısmını diğer...
28 Haziran 2018 - 0 yorum
     Yazıyı kullanan uygarlıkları konu edinen tarihsel arkeolojiden önceki yazılarımızda bahsetmiş, tarihsel arkeolojinin tarih usûlü bağlamında Siyer’i doğrudan ilgilendirdiğini, hatta tarihle neredeyse eş anlamlı olduğunu ancak henüz fakültelerimizde bu alanla ilgili yeterli çalışmaların yapılmadığını söylemiştik. Hatırlatmak bâbında tekrar etmemiz...