Günahla Doğmak

06.12.2018
A+
A-
Günahla   Doğmak

Dünyaya henüz yeni gözlerini açmış bir bebek, günahla doğmuş olabilir mi?

Hıristiyanlara göre her insan günahla doğar. Ancak İslamiyet’te Hıristiyanlığın tam tersi bir durum söz konusudur. İslam’a göre yeni doğanlar tabiat ve mizaç bakımından temizdir. Diğer taraftan Hıristiyanlıkta insanın günahla doğmasının temel sebebi Hz. Adem ve Havva kıssasında anlatılır.

Kur’an’a göre ilk insan Hz. Adem, şeytanın aldatmasıyla Allah’ın ona yasak kıldığı meyveyi unutarak eşi Hz. Havva ile birlikte yemiş ve böylece günah işlemiştir. Bunun sonucu olarak onlar dünyaya indirilmiştir. Dolayısıyla onların dünyaya indirilmesine şeytan sebep olmuştur. Hz. Adem ve Havva dünya hayatında tövbe etmiş, tövbesi kabul edilerek affedilmiştir. Peygamberlik Hz. Adem’e tövbesinin kabul edilmesinden sonra verilmiştir.

Hz. Adem ve Havva kıssası Hıristiyanlık için çok daha farklı bir anlam taşımakta ve durum Hıristiyanlığın bel kemiğini oluşturan asli günahla sonuçlanmaktadır. Hıristiyanların Eski Ahit olarak kendi kitaplarına dahil ettikleri Yahudi kutsal kitabının ilk kısmı Tekvin’de ilk günahın hikayesi anlatılmaktadır. Buna göre Aden Bahçesi’nde (cennet) yaşayan Hz. Havva’nın yanına yılan gelerek onu kandırmış, Hz. Havva da Hz. Adem’i kandırarak yasak meyveyi yemesine sebep olmuştur. Böylece Tanrı’ya karşı ilk günahı işlemişler ve Aden Bahçesi’nden çıkarılmışlardır. Adem ve Havva’nın bu ilk günahı zürriyetine nesilden nesile geçmiştir. Hz. İsa’nın dünya hayatı ve rolü burada büyük önem taşımaktadır. Zira Tanrı, insanlığı kurtarmak için peygamberler göndermesine rağmen insanlık kurtuluşunu gerçekleştirememiştir. Bundan dolayı başarısız olan insanlık için Tanrı tarihe müdahale etmiş, asli günaha bulaşmamış biri olarak Hz. İsa’yı insanlığı kurtarması için göndermiştir. Hz. İsa kefaret olarak çile çekmiş bu zulmün sonucunda çarmıhta gerilmesiyle insanlık bu asli günahtan kurtulmuştur.

Hıristiyanlıktaki bu süregelen asli günah mevzusunda Pavlus önemli rol oynamaktadır. Yahudi olan Pavlus, gördüğü vizyon ile Hz. İsa’nın takipçisi olur. 12 havariden biri olmamasına rağmen kendisinin, Yahudiler dışındaki milletlerin havarisi olduğunu söyler. Pavlus’a göre günah Hz. Adem ile dünyaya girmiştir. Her insan bu günahtan taşır ve her doğan çocuk, vaftiz olmadığı müddetçe suçludur. O asli günah terimini kullanmasa da yorum yaptığı öğretisi 4.-5. yüzyıllarda geliştirilmiştir. Hz. İsa’nın dünya hayatını yaşamasının sebebi insanları bu asli günahtan kurtarmaktır. Dolayısıyla kendisinden önce yaşayan insanlığı bu günahtan kurtardığı gibi, sonrakiler de Hz. İsa adına vaftiz olarak kurtulabileceklerdir. Hıristiyanların tamamına yakını bu inancı benimsemiştir.

İslamiyet’te ise Hz. Adem ve Havva’nın yaptığı bu hata, tövbelerinin sonucunda affedildiği için günahın Hz. Adem’in zürriyetinde devam etmesi söz konusu değildir. Ebu Hureyre’den rivayetle Hz. Muhammed’in belirttiği gibi insan fıtrat üzere doğar ve sonradan değişir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de insanın başkasının suçundan sorumlu olmayacağı yer almaktadır (En’am 6/164). Bu hadis ve ayetlerden anlaşıldığı üzere İslamiyet’te insanların dünyaya günahla gelmesinden ziyade günahsız başlangıcı söz konusudur.

060/12/2018

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.