UA-113875625-1
Hz. Peygamber'i anlama ve anlatma yolunda...

Köşe Yazıları

22 Mayıs 2022 - 0 yorum
Cahiliye dönemi her açıdan ilginç bir dönemdir. İnançları, toplumsal kabul ve uygulamaları, kültürleri, yaşayışları… Bu dönem İslam dini gelinceye kadar dünyanın meçhulü kalmış bir bölge görünümündedir. İslam ile birlikte cahiliye dönemine dair uygulama ve kültürel özellikler günümüze ulaşmayı başarmıştır. Farklı...
21 Nisan 2022 - 0 yorum
Hz. Peygamber’in sahabeye verdiği değer hepimizin malumudur. İslam dininin kurucu nesli olan sahabe hem Kur’an-ı Kerim hem de Müslümanlar nazarında müstesna bir yere sahiptir. Özellikle İslam için büyük hizmet ve fedakarlıklarda bulunan sahabe bizim için birer nümune-i imtisaldir. Her birinin...
27 Mart 2022 - 0 yorum
Hz. Peygamber’in hayatının sonlarına doğru başlayan, dört halife ve Emevîler döneminde devam eden devasa fetih hareketleri muhtelif kültürlerin İslam Devleti’nin hâkimiyetine girmesiyle sonuçlanmıştır. Bu askerî ve siyasî boyutlarından öte, farklı pek çok kültürün iç içe geçmesi anlamına gelmektedir. Müslümanlar kendi...
22 Mart 2022 - 0 yorum
O zaman akan su dururdu. İnek sağan, yün eğiren, kilim dokuyan eller dururdu. Yaşlı masal anaları, doğum ebeleri, işlerini güçlerini bırakarak mor cepken giymek zorunda kalan kadının çevresini alırlardı. O arada çevrede düğün, davul, eğlence varsa hepsi susardı. Çünkü evli kadının...
6 Mart 2022 - 0 yorum
Epey bir zaman önce “ölseniz de kurtulsak” diye bir yazı yazmış; ülkemizdeki belirli kesimlerin sabah akşam yatıp kalkıp kadınları ve onlarla ilgili meseleleri konuşmalarına katlanamayıp “ironiyi fazla kaçırmış olarak” ölseniz de biz erkekler de artık yeni sorunlarımızla ilgilensek demiştim. Okumadan...
28 Ocak 2022 - 0 yorum
Hz. Zekeriyyâ Kur’ân’da Âl-i İmran 37-41; En’âm 85; Meryem 2-11; Enbiya 89. âyetlerde anlatılmaktadır. Bu sûrelere baktığımızda genel olarak  Hz. Zekeriyyâ’nın Âl-i İmrân’da gaybi kıssa boyutuyla Hz. Meryem’in akraba ve hocalık yönüyle; En’âm’da “sırât-ı müstakîm” (En’âm 6/87-90) üzerine olan ve...
19 Ocak 2022 - 0 yorum
İnsanların başından geçen olayların sonraki nesiller tarafından öğrenebilmesi ancak tarih ilmi çerçevesinde mümkündür. Bu çerçevede her şeyi kendi kaynağı olarak kullanabilme yetisine sahip olması da tarih ilminin ne kadar geniş bir perspektif ve yelpazeye sahip olduğunu göstermektedir. Kutsal kitaplar, anıtlar,...
24 Aralık 2021 - 0 yorum
Dürüst olalım! Okuldan veya işten kendimizi eve kırgın argın zor atıyoruz. Eve girdikten sonra ilk yaptığımız şey ne oluyor? Güvenli sığınağımız evimize girip ardından ayaklarımızı uzatıp rahat etmek değil mi? Peki bu rahatlama esnasında neyle meşgul oluyoruz? Varsayalım yemek hazır veya...
18 Aralık 2021 - 0 yorum
Sene 2016, mevsim bahar… şeklinde romantik bir cümleyle başlamak istemezdim fakat durum gerçekten de bu şekildeydi. Yüksek lisansın ikinci ders dönemindeydim ve bir an önce tez konusu bulmam gerekiyordu. Bu telaşe içerisindeyken lisans yıllarımdan beri arkadaşım olan sevgili Asım aradı...
19 Ekim 2021 - 0 yorum
Yemin (kasem) ifadelerinin, özellikle İslam öncesi Arap toplumunda yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu sebeple yemin, Arap dilinin önemli unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şifahî kültüre dayalı bir toplumda, yeminin temel bir rol üstlenmesi doğaldır. Zira herhangi bir yazılı kaydın olmadığı...
Sonraki Sayfa »