UA-113875625-1

Köşe Yazıları

12 Kasım 2018 - 0 yorum
Kur’an’ın üçte biri kıssalardan oluşuyorsa bu kıssaların da üçte biri Hz. Musa’nın Firavun ve avenesi ile mücadelesine aittir. Hz. Musa’nın kıssasını; Saray hayatı (çocukluk), Medyen öncesi (gençlik), Medyen sonrası (Peygamberlik/İlk vahiy ve Mısır’a dönüş), Kızıldeniz öncesi (Firavunla mücadele) ve Kızıldeniz...
11 Kasım 2018 - 0 yorum
Mekke’deki baskı ve işkencenin boyutlarını anlamak için, Habeşistan hicretine duyulan gereksinimin varlığını dikkate almak bile yeterlidir. Habeşistan her ne kadar Müslümanlar için bir kaçış yurdu olsa da orada da karşılaştıkları zorluklar olmuştur. Gizli ve zorlu bir yolculuğun ardından vardıkları bu...
5 Kasım 2018 - 0 yorum
Bireysel, sosyal, iktisadi, kültürel hayatta yaşanan değişim bireylerin sahip olması gereken yeni beceri ve yeterlilikler ortaya çıkarmaktadır. Bu değişimle birlikte eğitimde yeni anlayışlar, paradigmalar ortaya çıkmakta; insanların daha iyi eğitilebilmesi için yeni stratejiler, yöntemler ve teknikler geliştirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı...
4 Kasım 2018 - 0 yorum
Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından düzenlenen Kayıp Aydınlanmanın İzinde: Uluslararası İmam Mâtürîdî Çalıştayı, 25-27 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Akademik seviyesi ve üslubu oldukça yüksek olan bu çalıştaya, yurt içi ve dışından Mâtürîdî çalışmaları konusunda uzman birçok ilim insanı katılmıştır....
1 Kasım 2018 - 0 yorum
Bir doktora tezi, onu hazırlayana sadece akademik bir kimlik kazandırmaz. Tez, aynı zamanda insanın meselelere farklı noktalardan bakmasına imkân verir. Üstelik ele aldığınız konuyu birbirinden farklı mütebahhir âlimler üzerinden incelediğinizde onların nasıl düşündüklerini, olaylara hangi açılardan baktıklarını ve fikirlerini ispat...
31 Ekim 2018 - 0 yorum
Yazımızın birinci kısmında Kur’an’da Yahudiler, Hıristiyanlar ve Mecusiler ile birlikte Sabiîlerden de bahsedildiğinden, müşriklerin Hz. Muhammed ve arkadaşlarına Müslüman olduklarında Sabii oldunuz dediklerinden bahsetmiştik. Bununla birlikte İslam kaynaklarında Sabiîlerin kim olduklarına dair birbirinden oldukça farklı hatta birbirine zıt görüşlerin olduğuna...
28 Ekim 2018 - 0 yorum
İbrahim Ivaz (çev: Asım Sarıkaya)             Araplar, putları adına rukye okurlar sonra hastalarına bedenlerinden şeytanının çıkması için üflerlerdi. Eşek gibi anırmanın veba salgınını önlediğine, liderlerin kanını içmenin deliliğe şifa olduğuna inanırlardı. Bitkisel ilaç ve içeceklere özellikle de karın hastalıklarının yegâne ilacı olarak...
28 Ekim 2018 - 0 yorum
İbrahim Ivaz (çev: Asım Sarıkaya) Araplar, putları adına rukye okurlar sonra hastalarına bedenlerinden şeytanının çıkması için üflerlerdi. Eşek gibi anırmanın veba salgınını önlediğine, liderlerin kanını içmenin deliliğe şifa olduğuna inanırlardı. Bitkisel ilaç ve içeceklere özellikle de karın hastalıklarının yegâne ilacı olarak bala...
21 Ekim 2018 - 0 yorum
Belki gazve tarihimiz bunu böyle yazmaz. Ama Uhud Savaşı'nın son ve vurucu zayiatının meydana gelmesini engelleyen, bozgun felaketinin haberini alan Müslüman kadınların savaş alanına gelişidir. Yolda birbirlerine savaşın son durumuyla ilgili bilgi veren kadınlar hızla toplanmış, kimi bizzat savaşa dahil...
12 Ekim 2018 - 0 yorum
Ömür, ölüm sizi toprağa mahkum edene kadar daima mücadele içinde olduğunuz bir arenadır. Bu arenanın zemini ise hakkı teslimin rafa kaldırıldığı ‘zulüm’ ile Hakk’a teslimiyetin zuhuru olan ‘adalet’ ile döşenmiştir. Zira ister Yaratıcıya ister kendimize isterse diğer insanlara yönelik; zihnî,...
Sonraki Sayfa »