UA-113875625-1

Köşe Yazıları

6 Nisan 2021 - 0 yorum
Hz. Meryem Kur’ân’da hem örnek bir aile olan İmran ve ailesi bazında bir adanmış bir çocuk olarak; hem mabedde Allah’a adanmış örnek bir kadın olarak, hem de mucize bir hamilelikle mucize bir doğum ve ölümün peygamberinin annesi olarak anlatılmaktadır. Hz....
29 Mart 2021 - 0 yorum
Hz. Süleyman, hem bir peygamber olan babası Hz. Davut ile birlikte hem de kendi peygamberliği döneminden birtakım kesitlerle müstakil olarak Kur’ân’da farklı sûrelerde anlatılmaktadır. Hz. Süleyman’a vahyedildiği ifade edilirken (4/163) bir kitap ismi zikredilmemektedir. Hz. Süleyman ve babası Hz. Davud’a...
12 Mart 2021 - 0 yorum
2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının TÜİK’e hazırlatmış olduğu rapora göre Türkiye nüfusu itibariyle dindar veya muhafazakâr bir ülkedir. Ulusal çapta yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte dindarlık, tespit edilebildiği kadarıyla son yıllarda %3-4 civarlarında bir düşüş göstermiştir....
8 Mart 2021 - 0 yorum
Bir akademisyenden yazılarını belirli bir dinginlikle kaleme alması, üst düzey bir üslup tercih etmesi, bir bakıma “elit” bir yazarlık sergilemesi beklenebilir. Bu beklentinin haddizatında kendi düşüncemde de karşılığının olduğunu belirtmeliyim. Ancak… Her gün hem cinslerim, erkek eliyle cinayetlere kurban giderken,...
22 Şubat 2021 - 0 yorum
Varlığı tanıma, inceleme, onun ilke ve yasalarını keşfetme; ulaşılan sonuçlara göre değer yükleme ve kategorilendirmede bulunma, varoluşsal bir yönelimdir. İnsanın varlığın mahiyetini kavrama ve konumunu belirlemeye dönük bu yönelimi, kendi varlığı söz konusu olduğunda, insanın yeryüzündeki canlı varlıklardan farklı olduğu...
4 Eylül 2020 - 0 yorum
Akademinin olmazsa olmazı bağımsızlıktır. Cemaatten, tarikattan ve tabi ki hocadan bağımsız olabilmek. Mutlak bir özgürlük olamayacağına göre kayıtlı olunması gereken “aydın sorumluluğu”nun da gereği olarak millî ve manevî (tabi sahipse) değerlerdir. Kur’ân, Sünnet, Devlet, Bayrak, Beka… Gerekçesi, savunusu ne olursa olsun...
16 Temmuz 2020 - 0 yorum
15 Temmuz 2016 … Gayrı meşru dünya düzeni işletmecileri ve onların bitip tükenmek bilmeyen yerel işbirlikçileri, ülkemde gecenin karanlığına bir ihanet kalkışması sığdırmak istemişlerdi … Ne zifiri karanlığın ne de işgal ettikleri kutsal üniformanın altına saklayabildiler ihanetlerini; zira, kahraman karakterlerin üstündeki perdeyi...
14 Temmuz 2020 - 0 yorum
Hangi konuda ve hacimde olursa olsun “yazı” yazmanın başlı başına bir sorun olduğunu kabul etmeliyiz. Yazmak alışkanlığı edinmek, geliştirmek, sürdürmek ve hatta sanata dönüştürmek, yapıtlar vermek…  Yazma sorununu aş(a)mayanların “çok yazmayı” eleştirmeleri ve hatta “okumayı” esas kabul ettiklerini söylemelerinin, açıkçası “ucuz...
2 Haziran 2020 - 0 yorum
Din ve kutsal mekânlar ilişkisi tarih boyunca var olmuştur. Hatta günümüzde turizm sektörünün bir kısım faaliyetleri kutsal mekânların ziyaretlerine dayanmaktadır. Modern zamanlarda seküler anlayışla yapılan turistik gezilerin birçoğunda dinî ibadet yerleri ve tapınaklar ziyaret edilmektedir. İnsanlar anlam oluşturmak, psikolojik uyum...
24 Mayıs 2020 - 0 yorum
Ahlâk, “idrakin daima aktif kılınması” temelinde işleyen bir süreçtir. İdrakin nesnesi ise kimi zaman kişinin kendisi veya hemcinsleri, kimi zaman Yaratıcısı ve kimi zaman da etrafını çevreleyen diğer varlıklardır. Dolayısıyla ahlâk, kuşatıcı bir değerdir ve bu durum, ahlâk hakkında pek...
Sonraki Sayfa »