UA-113875625-1

Köşe Yazıları

17 Ocak 2019 - 0 yorum
Dr. Mehmetcan Akpınar Tübingen Üniversitesi (çev: Asım Sarıkaya) Almanya Göttingen Üniversitesinde 2015 yılı Haziran ayında “İlk Dönem İslâm Tarihçiliğine Yeni Bakışlar” başlıklı bir atölye çalışması düzenlendi. Toplamda on yedi ilk dönem İslâm tarihi araştırmacısı ve uzmanının iştirak ettiği bu atölye çalışmasında; İslâm...
13 Ocak 2019 - 0 yorum
Varlık, “Allah” ve “Allah’ın dışındaki her şey” olmak üzere iki temelde incelenmektedir. Buna göre, “Allah’ın dışındaki her şey” olarak tanımlanan “âlem”, tek bir ontolojik kategori içerisinde ele alınmakta ve âlemin varlığı, kendi dışındaki bir Varlık’a bağlanmaktadır. Söz konusu bağlılık ise...
7 Ocak 2019 - 0 yorum
2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı olarak ilân edildi ve bu çerçevede çeşitli üniversitelerimizde gerçekleştirilecek etkinlikler duyurulmaya başlandı. Bu etkinlikler içerisinde KSÜ Siyer-i Nebi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin duyurduğu Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslâmî İlimler Sempozyumu, sadece...
31 Aralık 2018 - 0 yorum
Dünyada bu günlerde kutlamaları yapılan Noel ve yılbaşı farklı bir anlam ve önem taşımaktadır. Latincede “Tanrı’nın doğum günü” anlamında “Noel”, günümüz İngilizcesinde “Mesih’in ayini” anlamında “Christmas” olarak isimlendirilir. Diğer bir ifadeyle Hıristiyanlar Mesih İsa’nın doğumunu kutlamaktadır. Hz. İsa’nın ne zaman...
20 Aralık 2018 - 0 yorum
İmam Mâtürîdî’nin ilmi kudretinin görülmesine katkı sağlaması açısından yapılması gereken şeylerden biri, onun, İmam Taberî’nin meşhur eseri Câmiu‘l-beyân ile beraber okunmasıdır. Taberî’nin bu eserinde 38,397 rivayet vardır. Bunların tekrarları, mevzuları ve sahihleriyle beraber toplamda 3000 civarı hadis olduğu kaydedilir. Yine...
18 Aralık 2018 - 0 yorum
15 Aralık tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği İnsanlığın Kırmızı Çizgisi Kudüs Sempozyumuna bir tebliğle iştirak ettim. Kudüs’ün Osmanlı yönetimine girişinin 500, Osmanlı yönetiminden çıkışının ise 100 yılı olması münasebetiyle 2017 yılında ülkemizde ve Kudüs’te düzenlenen yoğun...
17 Aralık 2018 - 0 yorum
Hayatın zorlu şartları karşısında, bazen güneşimizi kararttığımız, okyanusun sesine sağır kesildiğimiz zamanlarımız olur.. Acılar, sıkıntılar, mücadele etmemiz gereken imtihanlar; belimizi büker.. Omuzlarımız dik duruşunu bir süreliğine askıya alır.. Bir arayış, bir kıvranış göstergesi olarak gözlerimiz hep ufka odaklıdır.. Hüzün ise...
12 Aralık 2018 - 0 yorum
Vahiy merkezli dinlerin ortak paydalarından birisi olan Hz. İbrahim, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dini için en önemli değerlerden biridir. Burada Hz. İbrahim’in oğlu ve halefi Hz. İsmail ve onun ilahi öğretilerine tahrif etmekle birlikte tabi olan müşrikleri ve Sabiileri de...
6 Aralık 2018 - 0 yorum
Dünyaya henüz yeni gözlerini açmış bir bebek, günahla doğmuş olabilir mi? Hıristiyanlara göre her insan günahla doğar. Ancak İslamiyet’te Hıristiyanlığın tam tersi bir durum söz konusudur. İslam’a göre yeni doğanlar tabiat ve mizaç bakımından temizdir. Diğer taraftan Hıristiyanlıkta insanın günahla doğmasının...
4 Aralık 2018 - 0 yorum
Semîr Murâd (çev: Asım Sarıkaya) Siyer yani Hz. Muhammed (sav)’in hayatı, insanlık tarihinin en büyük kıssalarından biridir. Zira o, insanların en hayırlısı, peygamber ve elçilerin sonuncusudur. Çok sayıda âlim, Hz. Peygamber’in hayatına ihtimam göstermiş ve sayısız eser telif etmişlerdir. Bu eserler Hz....
Sonraki Sayfa »