UA-113875625-1

Köşe Yazıları

14 Mart 2019 - 0 yorum
  Ali Al-Manaser Oxford Üniversitesi Doğu Araştırmaları Fakültesi (çev: Asım Sarıkaya) Arap Yarımadası’nın, –Suudi Arabistan’ın kuzeybatısı, Ürdün’ün güneydoğusu ve güneybatısı ve Irak er-Rutbah çölünü kapsayan– kuzey bölgelerinde bulunan yazıtlar, Kuzey Arap Yazıtları veya Kuzey Arap Hattı olarak isimlendirilmiştir. Kuzey Arap Yazıtları veya Kuzey Arap Hattı,...
7 Mart 2019 - 0 yorum
Şiddet olgusu, insanlık tarihi boyunca bireysel ve toplumsal hayatta dönemsel olarak artıp azalsa da hep var ola gelmiştir. Bugün de ailede, okulda, sokakta, trafikte, medyada; fiziksel, psikolojik, dilsel şiddet gibi farklı şekillerde tezahür eden şiddet eylemlerine şahit olmaktayız. Şiddet, bir...
6 Mart 2019 - 0 yorum
Mutluluk, günümüz dünyasında peşinden en çok koşulan meta olmuştur. Mutluluğun hayali dahi kendinden daha değerli hale gelmiştir. Zira mutluluğun hayalini pazarlamak mutluluğun kendisinden daha kıymetlidir. Roma’da her yolun kiliseye çıkması gibi günümüzde her yolun ucu mutluluğa çıkmaktadır. Elbiseleri temizlemek için...
3 Mart 2019 - 0 yorum
Yahudilerden biri Hz. Muhammed’in yanına gelerek Ensar’dan olan bir sahabinin yüzüne tokat attığını söyleyerek şikayette bulunmuştur. Hz. Peygamber o Müslümanı çağırmış ve o kişinin yüzüne neden vurduğunu sormuştur. Müslüman da Yahudilerin yanından geçtiği sırada tokat attığı kişinin Hz. Musa’yı bütün...
24 Şubat 2019 - 0 yorum
Hz. Lût, Hz. İbrahim ile aynı dönemde yaşayan ve Ona iman etmiş daha sonrasında Lût kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Helak edilmesine nispetle kavmi Kur’an’da “mü’tefikât” olarak da anılmaktadır (9/70; 53/53/; 69/9). Kur’an’da Araf 80-84, Hûd 77-83, Hicr 59-67, Şuarâ 160-175,...
21 Şubat 2019 - 0 yorum
Muhammed Şa’bân (çev: Asım Sarıkaya)          Arap yarımadası semavî dinlerden yani ilahî mesaj ve hitaplardan önce birçok dinî inanca sahip olmuştur. Komşu medeniyetlerin özelliklede Irak ve Mısır medeniyetlerinin dinî doktrin ve düşünceleri, Arap yarımadasının inanç ve dinî öğretilerine etkisi olmuştur.          Kahire Üniversitesi...
12 Şubat 2019 - 0 yorum
Nisa 4/69 ayetinde şöyle buyrulur: (Allah’a ve Rasûle itaat edenler nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile beraber olacaklardır…) Mâturîdî, ayetin nüzul sebebine dair Hz. Aişe, İbn Abbas, Said b. Cübeyr, Katâde, Mesrûk, ve Rabî‘ kanalıyla aktarılan ve birbirinden nüans ile ayrılan iki...
12 Şubat 2019 - 0 yorum
İslam düşüncesine göre, çevre ve insan arasında kopmaz bir bağ bulunmaktadır. Çünkü çevre, insanın; tanıma, keşfetme, bilme ve değer yükleme kapasitelerini aktif kılacağı alandır. Bir başka ifadeyle bu alan, insanın “zihnî/teorik” yetilerini işlevselleştireceği veriler sağlamaktadır. Bir diğer açıdan ise çevre;...
7 Şubat 2019 - 0 yorum
Geçenlerde apartmanda komşunun biriyle asansörde denk gelmiş bulunduk. Ben tam selam verecekken, aniden bana arkasını döndü. İnanın kendimi çok kötü hissettim. İnsanlar neden aynı binayı paylaştığı kişilere bu kadar mesafeli davranır diye düşünmeye başladım. Hâlbuki aynı mekânı paylaşan insanların birbirine...
4 Şubat 2019 - 0 yorum
Bir önceki yazımızda kısaca Hz. İbrahim’in aile yönünden anlatımına değinmiştik. Burada ise Onun bir peygamber olarak anlatılması ve Onun hem peygamber hem de müminler için örnekliğine değinmek istiyoruz. Hz. İbrahim hem vahiy merkezli dinlerin atası olarak hem de müşriklerin de kendilerini...
Sonraki Sayfa »