UA-113875625-1

Köşe Yazıları

15 Temmuz 2021 - 0 yorum
İslam öncesi ve Hz. Peygamber dönemlerinde Araplar arasında kurumsallaşmış sağlık hizmetlerinden bahsetmek mümkün değildir. Ancak her toplumda olduğu gibi Arapların da nesilden nesile aktarılmış tıbbî bilgilerle hastaları tedavi ettikleri ve seyahat esnasında diğer kültürlerden öğrendikleri kimi bilgilerle de hastalıklara çare...
12 Haziran 2021 - 0 yorum
Bir Dekan Anlatıyor, kitabında bir anekdot vardı. Dekan çağırır bir “profesör”ü ve “aldığı maaşın yarısına emeklilik teklif” eder. Profesör gülerek, “iyi de” der, “Ben aldığım maaşın tamamına emekli oldum!” Göreve başladığım sırada Allah sağlık sıhhat versin bir arkadaş, “Artık sen koskocaman...
30 Mayıs 2021 - 0 yorum
21 Mayıs 2019, İlahiyat camiamızın bir büyük değerini, benim de ilim dünyasına kendisi ile gözümü açtığım kıymetli hocamı kaybettiğim tarihtir. Rahmetli Hocam Prof. Dr. Asri Çubukçu’nun vefatının ikinci yıldönümü vesilesiyle bu yıl bir anma programı düzenlendi. Prof. Dr. Hanefi Palabıyık’ın...
27 Mayıs 2021 - 0 yorum
Hz. İsâ mucizevî bir şekilde dünyaya gelmesi itibariyle kıssası, Hz. Meryem ile birlikte anlatılmakta yahut Hz. Meryem’e atıfla “Meryem oğlu İsâ/Mesih” şeklinde adlandırılmaktadır. Hz. İsâ’yı Kur’ân’da beş şekilde okumak mümkündür: Hz. İsâ öncelikle doğumuyla Allah’ın kudretini ifade etmesi bakımından muhataplarına anlatılmaktadır....
8 Mayıs 2021 - 0 yorum
İnsan ve hayvan tabiatında mündemiç olan istek duyma (el-kuvvetü’l-nüzûiyye), iradeyi yönetimi altında bulunduran ve idrak edilen şeyin doğru olup olmadığına bakmaksızın bir şeye doğru yönelmenin (cezb); yararlı olduğuna inanılana karşı arzu, zararlı olduğu düşünülene karşı nefret duymanın sebebidir. Varlık yapısının...
6 Nisan 2021 - 0 yorum
Hz. Meryem Kur’ân’da hem örnek bir aile olan İmran ve ailesi bazında bir adanmış bir çocuk olarak; hem mabedde Allah’a adanmış örnek bir kadın olarak, hem de mucize bir hamilelikle mucize bir doğum ve ölümün peygamberinin annesi olarak anlatılmaktadır. Hz....
29 Mart 2021 - 0 yorum
Hz. Süleyman, hem bir peygamber olan babası Hz. Davut ile birlikte hem de kendi peygamberliği döneminden birtakım kesitlerle müstakil olarak Kur’ân’da farklı sûrelerde anlatılmaktadır. Hz. Süleyman’a vahyedildiği ifade edilirken (4/163) bir kitap ismi zikredilmemektedir. Hz. Süleyman ve babası Hz. Davud’a...
12 Mart 2021 - 0 yorum
2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının TÜİK’e hazırlatmış olduğu rapora göre Türkiye nüfusu itibariyle dindar veya muhafazakâr bir ülkedir. Ulusal çapta yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte dindarlık, tespit edilebildiği kadarıyla son yıllarda %3-4 civarlarında bir düşüş göstermiştir....
8 Mart 2021 - 0 yorum
Bir akademisyenden yazılarını belirli bir dinginlikle kaleme alması, üst düzey bir üslup tercih etmesi, bir bakıma “elit” bir yazarlık sergilemesi beklenebilir. Bu beklentinin haddizatında kendi düşüncemde de karşılığının olduğunu belirtmeliyim. Ancak… Her gün hem cinslerim, erkek eliyle cinayetlere kurban giderken,...
22 Şubat 2021 - 0 yorum
Varlığı tanıma, inceleme, onun ilke ve yasalarını keşfetme; ulaşılan sonuçlara göre değer yükleme ve kategorilendirmede bulunma, varoluşsal bir yönelimdir. İnsanın varlığın mahiyetini kavrama ve konumunu belirlemeye dönük bu yönelimi, kendi varlığı söz konusu olduğunda, insanın yeryüzündeki canlı varlıklardan farklı olduğu...
Sonraki Sayfa »