Hz. Lût

24.02.2019
2.270
A+
A-
Hz. Lût

Hz. Lût, Hz. İbrahim ile aynı dönemde yaşayan ve Ona iman etmiş daha sonrasında Lût kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Helak edilmesine nispetle kavmi Kur’an’da “mü’tefikât” olarak da anılmaktadır (9/70; 53/53/; 69/9). Kur’an’da Araf 80-84, Hûd 77-83, Hicr 59-67, Şuarâ 160-175, Neml 54-58, Ankebût 28-35, Saffât 133-138, Zariyât 32-37 ve Kamer 33-40. ayetlerde anlatılmaktadır.

Hz. Lut, Kur’an’da en çok kavminin yaptığı ahlaki bir eylemle ön plana çıkmaktadır. Buna göre bu kavim erkekler arasında gerçekleşen cinsel ilişki kurmakla eleştirilmiş, bu konuda uyarılmış ve uyarıları dikkate almayıp peygamberi inkar etmeleri sonucunda helak edilmişlerdir. Bu kıssanın nüzul döneminde anlatılmasında tefsirlerde Araplar arasında var olan livatadan bahsedilmemektedir. Fakat bazı tarihçiler bunun mümkün olabileceğini ve toplumun bu konuda uyarıldığını düşünmektedir. Tarihin ilk dönemlerinden beri cinsel sapkınlıkların var olması -bize göre- orta çağda da her toplumda bu tür gayri ahlaki davranışların söz konusu olabileceğini düşündürmektedir. Hz. Peygamber’in son peygamber ve Kur’an’ın son kitap olarak kıyamete kadar var olacağına inanmak hem vahiy döneminde hem de sonraki dönemlerde bu tür davranışların kınanmasını gerektirmektedir. Bu davranışlar evliliği ve aile kurumunu zedeleyerek nesli bozan eylemlerdir. Dinin fıtrat dini olması, ahlaki ilkelerin ortaya konulmasını ve inananları bu amaç doğrultusunda yetiştirmeyi öncelemektedir.

Lût kavmi kıssasında dikkat çekici bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikle gayri ahlaki davranış sergileyen kimselerin “iman ve ahiret” merkezli olarak dine çağrılması, bu açıdan dışlanmaması hedeflenmektedir. Kişiler yanlış eylem sergilediğinde din mensuplarına gerekli olan uyarmak, Allah’ı ve ahireti hatırlatmak, fıtratın gereklerinden bahsetmek ve inadi tutumla inkarda bulunanlara azabı haber vermek gerekmektedir.

Lût kavminin helak edilmesi aslında genel anlamda toplumun ahlaksızlığına dayanmaktadır. En öne çıkan cinsel sapkınlık olsa da onlar eşkıyalık yaparak yol kesmiş ve ahlaksız toplantılar düzenlemişlerdir (29/29). Her açıdan yozlaşmış bir toplum, kendini helake sürüklemiştir.

Lût kıssasının örnekliği, toplumda ayrım yapmaksızın davette bulunmak olduğu gibi tevhitten ödün vermeksizin ahlaksız davranışlarla da mücadele etmeyi bizlere öğretmektedir.

24/02/2019

Sümeyra Nalbant
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.