Siyer Kitaplığı, Kâhin ve Kureyş ile yoluna devam ediyor

02.01.2019
1.442
A+
A-
Siyer Kitaplığı, Kâhin ve Kureyş ile yoluna devam ediyor

 

Dr. Feyza Betül Köse’nin yeni çalışması Kâhin ve çevirisini Asım Sarıkaya’nın üstlendiği, Prof. Dr. Hudayr Abbas el-Cümeylî’nin Kureyş adlı eseri Siyer Kitaplığının 19 ve 20. kitapları olarak okurlarıyla buluştu.

İslâm öncesi ve Hz. Peygamber dönemlerinde kâhinler ve kehânet algısını ele alan “Kâhin”, bu konuda ülkemizde yayımlanan ilk müstakil eser. Tarih perspektifinden konuyu ele alan çalışma, Arap toplumundaki etkin sınıflardan birini oluşturan kâhinleri tüm yönleri ile ortaya koyuyor.

Geçmiş milletlerde ve kutsal metinlerde kehânetin ele alındığı Giriş bölümünden sonra  Araplarda Kehânet başlığını taşıyan ilk bölümde toplumda uygulanan belli başlı kehânet türleri, kâhinlerin kullandıkları anlaşılmaz dil, cinlerinin olduğuna inanılması, fizyonomileri, Arap toplumundaki meşhur kâhinler hakkında detaylı bilgiler yer alıyor.  Bu bölümün son başlığı Hz. Peygamber ve Kehânet’te ise, Hz. Peygamber’in Kâhinlikle İtham Edilmesi, Delâilu’n-Nübüvve Haberlerinde Kehânet, Siyer Anlatılarında Hâtif ve Hadislerde Kehânet üst başlıkları bulunuyor. Sosyal Hayatta Kâhinler adlı ikinci bölümde ise, kehânete inanma ve başvurma sebepleri, kâhinlerin gelirleri, kehânetin yasaklanması konuları alt başlıklarıyla birlikte ele alınıyor.

Dönemin Arap toplumunu yakında tanıma ve konuyla ilgili dinî nassları anlamlandırmada önemli katkıda bulunan Kâhin, ayrıca Siyer’in farklı açılardan ele alınmasına dair bir örnek sunuyor.

Çalışmalarını Irak Mustansırıyye Üniversitesi’nde sürdüren Prof. Dr. Hudayr Abbâs el-Cümeylî’nin eseri Kureyş ise Siyer Kitaplığının çeviri yayınları arasındaki yerini aldı. Cahiliye ve  İslâmî dönemin ilk asırlarında Arap toplum ve siyasetinin merkezindeki kabile olan Kureyş’i zaman, mekan ve insan bağlamlarında inceleyen çalışma, Kur’ân’ın nüzul ortamının bilinmesine ve Arap aklının tanınmasına katkıda bulunuyor.

Beş bölümden oluşan Kureyş’in ilk bölümü Mekke’nin Kuruluşu, Etnik Yapısı ve Kureyş’in Hakimiyeti başlığını taşıyor. Kureyş’in İsmi, Nesebi ve Batınları adlı ikinci bölümü, Kureyş’in diğer kabilelerle ilişkileri ve hilflerini ele alan üçüncü bölüm takip ediyor. Burada Kureyş’in Arap Yarımadası dışındaki toplum ve devletlerle ilişkilerinin yanı sıra Yarımada’da mukim olan çok sayıdaki Arap kabileleriyle siyasî ve içtimaî münasebetleri derinlemesine işlenerek okuyucunun meseleye daha geniş bir açıdan  bakmasına imkan veriliyor. 

Mekke’nin iç ve dış ticaretini adeta tekelinde bulunduran ve bu konudaki şöhreti bölgenin sınırlarını aşan Kureyşlilerin ticari faaliyetleri ise Mekke Ticareti ve Kureyş’in Rolü başlıklı dördüncü bölümde incelenmiş.  Beşinci ve son bölüm ise Mekke’deki dinî, askerî ve siyasî, görevleri ilk ortaya çıktıkları dönemden başlayarak kapsamlar ve tarihî süreç içerisindeki seyirleri bakımından ele almış. 

Kitabın sonunda yer alan Ekler ise, içerdiği harita, tablo ve listelerle okuyucuya derli toplu bilgi sunuyor. 

İlk kitabını 2016 yılının sonlarında yayınlayan Siyer Kitaplığı, Siyer’e dair her yıl on, on yılda yüz kitap hedefiyle Endülüs Yayınları ile birlikte yoluna devam ediyor.

02/01/2018

 

 

 

Siyer Araştırmaları
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.