Yeni seri: Öncülerimiz

01.03.2022
1.209
A+
A-
Yeni seri: Öncülerimiz

Yeni projemiz Öncülerimiz, medeniyetimizin temel dinamiklerinden ÖNCÜ âlimlerimizin biyografilerini okurlarına sunuyor. Farklı dönem ve coğrafyalarda ilmî faaliyetlerde bulunmuş elli âlimin biyografileri, genel okuyucu kitlesi düşünülerek tartışmalardan, dipnot yığınlarından ve görüş farklılıklarından uzak durularak sade bir dille ele alınıyor. Proje yürütücülüğü ve editörlüğünün Prof. Dr. Adnan Demircan ve Prof. Dr. Şaban Öz; yayımcılığının Ensar Yayınları tarafından üstlenildiği projede, hayatları kaleme alınan âlimlerimiz şöyle:

Ahmed b. Hanbel, Bakıllanî, Biruni, Buhari, Câhız, Ebu Davud, Ebu Hanife, Ebu Muin en-Nesefî, Ebu’s-Suûd Efendi, Eş‘ari, Fahreddin Razi, Farabi, Gazzali, Harizmi, Hasan-ı Basri, Hatibu’l-Bağdadi, İbn Asakir, İbn Hacer el-Askalani, İbn Haldun, İbn Hazm, İbn Hurdazbih, İbn İshak, İbn Kayyim el-Cevziyye, İbn Kesir, İbn Kuteybe, İbn Mace, İbn Rüşd, İbn Sa’d, İbn Sina, İbn Teymiyye, İbnu’l-Esir , İmam Malik, İstahri, Kadı Abdülcebbar, Katip Çelebi,  Kindi, Maturidi, 

Mesudî, Müslim, Nesai, Suyutî, Şafii, Şehristani, Taberi, Taftazanî, Tirmizi, Vakıdî, Zehebî, Zemahşeri, Zührî.

 

 

Siyer Araştırmaları
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.