UA-113875625-1
Hz. Peygamber'i anlama ve anlatma yolunda...

Mustafa İyidoğan

22 Mayıs 2022 - 0 yorum
Cahiliye dönemi her açıdan ilginç bir dönemdir. İnançları, toplumsal kabul ve uygulamaları, kültürleri, yaşayışları… Bu dönem İslam dini gelinceye kadar dünyanın meçhulü kalmış bir bölge görünümündedir. İslam ile birlikte cahiliye dönemine dair uygulama ve kültürel özellikler günümüze ulaşmayı başarmıştır. Farklı...
21 Nisan 2022 - 0 yorum
Hz. Peygamber’in sahabeye verdiği değer hepimizin malumudur. İslam dininin kurucu nesli olan sahabe hem Kur’an-ı Kerim hem de Müslümanlar nazarında müstesna bir yere sahiptir. Özellikle İslam için büyük hizmet ve fedakarlıklarda bulunan sahabe bizim için birer nümune-i imtisaldir. Her birinin...
27 Mart 2022 - 0 yorum
Hz. Peygamber’in hayatının sonlarına doğru başlayan, dört halife ve Emevîler döneminde devam eden devasa fetih hareketleri muhtelif kültürlerin İslam Devleti’nin hâkimiyetine girmesiyle sonuçlanmıştır. Bu askerî ve siyasî boyutlarından öte, farklı pek çok kültürün iç içe geçmesi anlamına gelmektedir. Müslümanlar kendi...
13 Mart 2022 - 0 yorum
Tarih boyunca her yeni din, yerleşik düzen tarafından tepkiyle karşılanmış, çoğu zaman yeni dinin mensupları vatanlarını terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Müslümanlar açısından da durum tam olarak bu minvalde seyretmişti. Mekke’de ikamet, altından kalkılamayacak bir yük haline geldiğinde şehirden ayrılmak tek...
19 Ocak 2022 - 0 yorum
İnsanların başından geçen olayların sonraki nesiller tarafından öğrenebilmesi ancak tarih ilmi çerçevesinde mümkündür. Bu çerçevede her şeyi kendi kaynağı olarak kullanabilme yetisine sahip olması da tarih ilminin ne kadar geniş bir perspektif ve yelpazeye sahip olduğunu göstermektedir. Kutsal kitaplar, anıtlar,...
18 Aralık 2021 - 0 yorum
Sene 2016, mevsim bahar… şeklinde romantik bir cümleyle başlamak istemezdim fakat durum gerçekten de bu şekildeydi. Yüksek lisansın ikinci ders dönemindeydim ve bir an önce tez konusu bulmam gerekiyordu. Bu telaşe içerisindeyken lisans yıllarımdan beri arkadaşım olan sevgili Asım aradı...