UA-113875625-1
Hz. Peygamber'i anlama ve anlatma yolunda...

Yeni Yayınlar

7 Ocak 2021 - 0 yorum
Siyer alanının önde gelen akademisyenleri tarafından kaleme alınan İlkokullar İçin Peygamberim Serisi, okurların yoğun talepleriyle karşılanmıştı. Kısa sürede ilk iki baskısı tükenen serinin üçüncü baskısı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınevi İFAV'dan çıktı.  İlkokul düzeyindeki çocuklara Hz. Peygamber'i sahih bilgilerle kendi...
21 Haziran 2020 - 0 yorum
Siyer Kitaplığının yeni üyesi Siyer Coğrafyası yayımlandı. Atik b. Gays el-Beladi'nin İbn Hişam'ın es-Sire'sini esas alarak hazırladığı eser, Siyer literatüründe geçen mekanların kısa tanıtımlarını içeriyor. Çalışma, Dr. Harun Özel ve Youssoufa Soumana tarafından tercüme edildi. Editörlüğünü Prof. Dr. Şaban Öz'ün...
5 Nisan 2020 - 0 yorum
Osmanlı’nın son ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türk aydınlarının, millî tarih bilinci oluşturma çabalarına yönelik olarak kaleme aldıkları Osmanlıca makaleleri bir araya getiren Millî Tarih Tartışmaları isimli çalışma SAMER Yayınlarından çıktı. Prof. Dr. Şaban Öz'ün latinize ederek hazırladığı makalelerden oluşan çalışma, Ahmet...
10 Ağustos 2019 - 0 yorum
Dr. Veli Aba'nın kaleme aldığı Tıbb-ı Nebevi -Kaynağı ve Bağlayıcılığı- adlı çalışma Siyer Kitaplığından çıktı.Çalışma, ülkemizde  Tıbb-ı Nebevi ile ilgiil hadislerin kaynağı ve bu hadislerin bağlayıcılık değerini geniş bir şekilde ele alan ilk eser olma özelliğini taşıyor. Yeni çıkan Tıbb-ı...
9 Ağustos 2019 - 0 yorum
Prof. Dr. Şaban Öz'ün Siyer Usûlü adlı kitabı Siyer Kitaplığı'ndan çıktı. Böylelikle ilk kitabı 2008 yılında yayımlanan usûl serisi tamamlanmış oldu. Bu seri, İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, Siyer'e Giriş, İslâm Tarihi Metodolojisi, Siyer Tasarımı, Mevzu Haberlerin Tarihi Değeri ve...
8 Ocak 2019 - 0 yorum
Ülkemizin Siyer alanındaki ilk hakemli dergisi Siyer Araştırmaları Dergisinin beşinci sayısı  yayımlandı. Ocak-Haziran 2019 dönemine ait bu sayıda sekiz telif makale bulunuyor.  Editörlüğünü Prof. Dr. Adnan Demircan, editör yardımcılığını Prof. Dr. Şaban Öz ve Arş. Gör. Halil Ortakcı’nın birlikte yürüttüğü derginin...
2 Ocak 2019 - 0 yorum
  Dr. Feyza Betül Köse'nin yeni çalışması Kâhin ve çevirisini Asım Sarıkaya'nın üstlendiği, Prof. Dr. Hudayr Abbas el-Cümeylî'nin Kureyş adlı eseri Siyer Kitaplığının 19 ve 20. kitapları olarak okurlarıyla buluştu. İslâm öncesi ve Hz. Peygamber dönemlerinde kâhinler ve kehânet algısını ele alan "Kâhin",...
9 Eylül 2018 - 0 yorum
Ülkemiz Siyer yayınlarına ilk kez popüler tarzda kaleme alınmış bir Siyer kitabı eklendi. Yazar kadrosunun tamamı akademisyenlerden oluşan Siyer Yıllığı, yılda bir kez yayımlanacak yıllık serisinin de ilk kitabı. Birbirinden farklı konulardaki on sekiz yazıdan oluşan çalışma, sahih bilgiyi akıcı...
9 Eylül 2018 - 0 yorum
Doç. Dr. Cahit Külekçi'nin kaleme aldığı Hicret, okuyucusuyla buluştu. Mekke'den Medine'ye hicreti tüm yönleriyle ele alan çalışma Siyer Kitaplığının on sekizinci kitabı olarak yayımlandı. Hicret, Hicretin Arka Planı ve Yesrib'e Hicret adlı iki bölümden oluşuyor. Hicret sonrası gelişmeler de anlatıma dahil...
23 Temmuz 2018 - 0 yorum
  Siyer alanında akademik ve hakemli bir dergi olarak yayın hayatını sürdüren Siyer Araştırmaları Dergisinin dördüncü sayısı çıktı.  Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayımlanan Siyer Araştırmaları Dergisi, Directory of Research Journals Indeksing ve Academic Resource Indeks gibi uluslararası...
Sonraki Sayfa »