Hz. Hûd Kıssasının Nüzul Döneminde Söyledikleri

01.10.2018
A+
A-
Hz. Hûd Kıssasının Nüzul Döneminde Söyledikleri

Hz. Hûd ile ilgili ayetler, Kur’ân’da sekiz surede yer almaktadır; A’râf suresi (65-72), Hûd suresi (50-60), Şuarâ suresi (123-140), Fussilet suresi (15-16), Ahkâf suresi (21-25), Kamer suresi (18-22) ve Hakka suresi (6-8). Bu surelerin nüzul tarihleri göz önünde bulundurulduğunda vahyin ilk döneminden son dönemine kadar Hûd (a.s.) ve kavminin Kur’an’ın muhataplarına sürekli hatırlatıldığı anlaşılmaktadır.

Hûd (a.s.) kendi kavmi içinden seçilen bir peygamber olarak hem Arap bir kavme hem de inançlarında şirk içinde bulunan kavmine gönderilmesi açısından Mekkeliler için özdeşlik kurabilecekleri bir peygamberdir. Kavmine yaptığı çağrıda yalnızca “Rabbine” davet etmesi ve hiçbir karşılık talep etmemesi, bir Müslümanın davetinin kendisine, kuruluşuna değil, Allah’a ve Peygamberin yoluna olmalıdır. Bu bağlamda Hz. Peygamber’e “De ki: ‘Ben, yalnızca Allah’a kulluk etmek ve O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak O’na davet ederim ve son dönüşüm O’nadır.’ (13/36) denilmesi emredilmektedir. Hz. Peygamber bu peygamberlik misyonunu hem sözüyle hem de fiili açıdan gerçekleştirmiş, müşriklerin ne vadettiklerini kabul etmiş ne de engellemelerinden dolayı vazgeçmiştir.

Hz. Hûd kavmine sahip olduğu köşkler, bahçeler, pınarlar, çocuklar için Allah’a iman etmeleri gerektiğini hatırlarken bu Mekkeli müşrikler için de sahip oldukları nimetler için Allah’tan sakınmaları için bir uyarıyı niteliğindedir. Hûd kavminin cevabı bu noktada “Belli ki ilahlarımız seni çarpmış” şeklinde bir alay ile neticelenirken aynı şekilde Mekkelilerin Hz. Peygamber’in bu sapkınca inancından dolayı “zamanın felaketlerine uğraması (çarpılması)” (52/10) beklenmiştir. Son olarak inkarı tercih eden kavmin helak edilmesi, bir film sahnesini gözler önüne seren nitelikte ibret alınması için anlatılarak müşriklere meydan okunmuştur.

İlk dönemlerde Hûd kısası uyarı bağlamında tevhid ve inkâr çerçevesinde anlatılarak mesaj verilmiş, müşriklerin tavırları değiştikçe, muhalefetleri şiddetlendikçe ayetlerdeki uyarının dozu da artırılmıştır. Son dönem surelerinden Hûd suresinde inkarın sonucu helaktır, iman edin uyarısı tekrarlandıktan sonra Kamer ve Hakka surelerinde helak bütün şiddetiyle anlatılarak Mekkeli müşriklere ültimatom verilmiştir. Nihayetinde Hûd kıssasının temel amacı tevhid mesajını iletmek iman ve inkâr eylemlerinin dünya ve ahiret sonuçlarını tüm muhataplarına hatırlatmaktır. Bu, mesaj bugün bizler için de geçerlidir. Allah akleden kullarından eylesin! (29/43)

01/10/2018

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.