UA-113875625-1
Hz. Peygamber'i anlama ve anlatma yolunda...

Hilal Çifci

22 Temmuz 2019 - 0 yorum
Günümüzde insan kurban etmeyi hayal dahi edemesek de (bazı dini hareketler hariç), bu durum özellikle antik dönem toplumları için gelenek haline gelmiş bir uygulamaydı. İnsanın kurban edilmesinin arkasında yatan düşünce, bilim ve teolojiye dayalı açıklanmaya çalışılmıştır. Bilimsel görüşlere göre böyle...
3 Mayıs 2019 - 0 yorum
Bir önceki yazımızda Arap mitolojisinde ilham perileri olan cinler ve onların dünyadaki sözcüsü olan, İslam öncesi Arap toplumunun sözlü kültüründe önemli bir yer tutan şairler hakkında bilgi vermiştik. Dönemin Arap toplumundaki şiir, şair ve ilham kaynağı ilişkisinin bir benzerini Yunan...
3 Nisan 2019 - 0 yorum
Sözlü kültürün hakim olduğu İslam öncesi Arap toplumunda şairler tarafından ortaya konulan şiire bakış günümüzden farklıydı. Zira şairler bilinmeyen ve görülmeyen bir alemle diğer bir ifadeyle tabiat üstü varlıklar olan cinler ile iletişime geçen ve bunu şiirleriyle gösteren kişilerdi. Dolayısıyla...
3 Mart 2019 - 0 yorum
Yahudilerden biri Hz. Muhammed’in yanına gelerek Ensar’dan olan bir sahabinin yüzüne tokat attığını söyleyerek şikayette bulunmuştur. Hz. Peygamber o Müslümanı çağırmış ve o kişinin yüzüne neden vurduğunu sormuştur. Müslüman da Yahudilerin yanından geçtiği sırada tokat attığı kişinin Hz. Musa’yı bütün...
31 Ocak 2019 - 0 yorum
Antik dönem uygarlıklarından itibaren var olan cin inancı, Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Kitaplarında yer almış, İslam öncesi Araplarda da geniş bir yer tutmuştur. Cinlere olan inanç, İslam öncesi Araplar arasında farklılık gösterse de onların kabileler ve aşiretlerden oluşan gruplar halinde...
31 Aralık 2018 - 0 yorum
Dünyada bu günlerde kutlamaları yapılan Noel ve yılbaşı farklı bir anlam ve önem taşımaktadır. Latincede “Tanrı’nın doğum günü” anlamında “Noel”, günümüz İngilizcesinde “Mesih’in ayini” anlamında “Christmas” olarak isimlendirilir. Diğer bir ifadeyle Hıristiyanlar Mesih İsa’nın doğumunu kutlamaktadır. Hz. İsa’nın ne zaman...