UA-113875625-1
Hz. Peygamber'i anlama ve anlatma yolunda...

Tuğba Günal

22 Mart 2022 - 0 yorum
O zaman akan su dururdu. İnek sağan, yün eğiren, kilim dokuyan eller dururdu. Yaşlı masal anaları, doğum ebeleri, işlerini güçlerini bırakarak mor cepken giymek zorunda kalan kadının çevresini alırlardı. O arada çevrede düğün, davul, eğlence varsa hepsi susardı. Çünkü evli kadının...
19 Ekim 2021 - 0 yorum
Yemin (kasem) ifadelerinin, özellikle İslam öncesi Arap toplumunda yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu sebeple yemin, Arap dilinin önemli unsurlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şifahî kültüre dayalı bir toplumda, yeminin temel bir rol üstlenmesi doğaldır. Zira herhangi bir yazılı kaydın olmadığı...
18 Eylül 2021 - 0 yorum
İnsan varlığı için iki tabiattan söz edilebilir. Bunlardan ilki, sahip olduğu yeti ve donanımlar itibarıyla türünün tüm paydaşlarıyla ortaklık sağladığı verili/garîzî tabiattır. Bu bakımdan tüm insanların yaratılışsal açıdan eşit bir düzlemde bulunduğu söylenebilir. İkincisi ise söz konusu potansiyel yapının iyi-doğru-güzel...
8 Mayıs 2021 - 0 yorum
İnsan ve hayvan tabiatında mündemiç olan istek duyma (el-kuvvetü’l-nüzûiyye), iradeyi yönetimi altında bulunduran ve idrak edilen şeyin doğru olup olmadığına bakmaksızın bir şeye doğru yönelmenin (cezb); yararlı olduğuna inanılana karşı arzu, zararlı olduğu düşünülene karşı nefret duymanın sebebidir. Varlık yapısının...
22 Şubat 2021 - 0 yorum
Varlığı tanıma, inceleme, onun ilke ve yasalarını keşfetme; ulaşılan sonuçlara göre değer yükleme ve kategorilendirmede bulunma, varoluşsal bir yönelimdir. İnsanın varlığın mahiyetini kavrama ve konumunu belirlemeye dönük bu yönelimi, kendi varlığı söz konusu olduğunda, insanın yeryüzündeki canlı varlıklardan farklı olduğu...
16 Temmuz 2020 - 0 yorum
15 Temmuz 2016 … Gayrı meşru dünya düzeni işletmecileri ve onların bitip tükenmek bilmeyen yerel işbirlikçileri, ülkemde gecenin karanlığına bir ihanet kalkışması sığdırmak istemişlerdi … Ne zifiri karanlığın ne de işgal ettikleri kutsal üniformanın altına saklayabildiler ihanetlerini; zira, kahraman karakterlerin üstündeki perdeyi...
24 Mayıs 2020 - 0 yorum
Ahlâk, “idrakin daima aktif kılınması” temelinde işleyen bir süreçtir. İdrakin nesnesi ise kimi zaman kişinin kendisi veya hemcinsleri, kimi zaman Yaratıcısı ve kimi zaman da etrafını çevreleyen diğer varlıklardır. Dolayısıyla ahlâk, kuşatıcı bir değerdir ve bu durum, ahlâk hakkında pek...
26 Nisan 2020 - 0 yorum
Âlem, birçok varlık türünü içerisinde barındırmaktadır. Kimi havada, kimi suda, kimi ise yerde yaşayan pek çok canlı türü, yaşamlarını devam ettirmelerine olanak sağlayan çevrelerinde, âlemin işleyişine katkı sunar bir şekilde varlık göstermektedir. Her bir varlık türünün kendine ait topluluğu, bu...
28 Ocak 2020 - 0 yorum
İslam ilim ve düşünce tarihini incelediğimizde, erken dönemlerden itibaren müstakil olarak ahlâk konusunda telif edilmiş pek çok eserin bulunduğunu görürüz. Bunun sebebi, insan varlığına yönelik araştırmaların, onu bütün boyutlarıyla ele almayı gerektirmesi ve ahlâkın, bu anlamda önemli bir alanı teşkil...
22 Temmuz 2019 - 0 yorum
15 yılı aşkın bir süredir yayın hayatında KADER Dergisi.. Ve yurt içi ve dışından birçok önemli ismin akademik çalışmalarının yer aldığı oldukça büyük bir hafızaya sahip.. Geçtiğimiz günlerde yeni sayısı yayınlandı. Bu vesileyle, Türkiye’de ilk online dergilerden olan KADER’in baş...
Sonraki Sayfa »