UA-113875625-1

Tuğba Günal

8 Mayıs 2021 - 0 yorum
İnsan ve hayvan tabiatında mündemiç olan istek duyma (el-kuvvetü’l-nüzûiyye), iradeyi yönetimi altında bulunduran ve idrak edilen şeyin doğru olup olmadığına bakmaksızın bir şeye doğru yönelmenin (cezb); yararlı olduğuna inanılana karşı arzu, zararlı olduğu düşünülene karşı nefret duymanın sebebidir. Varlık yapısının...
22 Şubat 2021 - 0 yorum
Varlığı tanıma, inceleme, onun ilke ve yasalarını keşfetme; ulaşılan sonuçlara göre değer yükleme ve kategorilendirmede bulunma, varoluşsal bir yönelimdir. İnsanın varlığın mahiyetini kavrama ve konumunu belirlemeye dönük bu yönelimi, kendi varlığı söz konusu olduğunda, insanın yeryüzündeki canlı varlıklardan farklı olduğu...
16 Temmuz 2020 - 0 yorum
15 Temmuz 2016 … Gayrı meşru dünya düzeni işletmecileri ve onların bitip tükenmek bilmeyen yerel işbirlikçileri, ülkemde gecenin karanlığına bir ihanet kalkışması sığdırmak istemişlerdi … Ne zifiri karanlığın ne de işgal ettikleri kutsal üniformanın altına saklayabildiler ihanetlerini; zira, kahraman karakterlerin üstündeki perdeyi...
24 Mayıs 2020 - 0 yorum
Ahlâk, “idrakin daima aktif kılınması” temelinde işleyen bir süreçtir. İdrakin nesnesi ise kimi zaman kişinin kendisi veya hemcinsleri, kimi zaman Yaratıcısı ve kimi zaman da etrafını çevreleyen diğer varlıklardır. Dolayısıyla ahlâk, kuşatıcı bir değerdir ve bu durum, ahlâk hakkında pek...
26 Nisan 2020 - 0 yorum
Âlem, birçok varlık türünü içerisinde barındırmaktadır. Kimi havada, kimi suda, kimi ise yerde yaşayan pek çok canlı türü, yaşamlarını devam ettirmelerine olanak sağlayan çevrelerinde, âlemin işleyişine katkı sunar bir şekilde varlık göstermektedir. Her bir varlık türünün kendine ait topluluğu, bu...
28 Ocak 2020 - 0 yorum
İslam ilim ve düşünce tarihini incelediğimizde, erken dönemlerden itibaren müstakil olarak ahlâk konusunda telif edilmiş pek çok eserin bulunduğunu görürüz. Bunun sebebi, insan varlığına yönelik araştırmaların, onu bütün boyutlarıyla ele almayı gerektirmesi ve ahlâkın, bu anlamda önemli bir alanı teşkil...
22 Temmuz 2019 - 0 yorum
15 yılı aşkın bir süredir yayın hayatında KADER Dergisi.. Ve yurt içi ve dışından birçok önemli ismin akademik çalışmalarının yer aldığı oldukça büyük bir hafızaya sahip.. Geçtiğimiz günlerde yeni sayısı yayınlandı. Bu vesileyle, Türkiye’de ilk online dergilerden olan KADER’in baş...
25 Mayıs 2019 - 0 yorum
Hem bir birey olarak insan hem de toplumlar, kendilerinden önceki tarihî mirasın olumlu ya da olumsuz eklerini, zorunlu olarak beraberlerinde taşımaktadırlar. Bu miras; kimi zaman hazır bulunmuş sağlam bir zemin, kimi zaman ise aşılması gereken zararlı bir yük demektir. Bu...
12 Şubat 2019 - 0 yorum
İslam düşüncesine göre, çevre ve insan arasında kopmaz bir bağ bulunmaktadır. Çünkü çevre, insanın; tanıma, keşfetme, bilme ve değer yükleme kapasitelerini aktif kılacağı alandır. Bir başka ifadeyle bu alan, insanın “zihnî/teorik” yetilerini işlevselleştireceği veriler sağlamaktadır. Bir diğer açıdan ise çevre;...
13 Ocak 2019 - 0 yorum
Varlık, “Allah” ve “Allah’ın dışındaki her şey” olmak üzere iki temelde incelenmektedir. Buna göre, “Allah’ın dışındaki her şey” olarak tanımlanan “âlem”, tek bir ontolojik kategori içerisinde ele alınmakta ve âlemin varlığı, kendi dışındaki bir Varlık’a bağlanmaktadır. Söz konusu bağlılık ise...
Sonraki Sayfa »