UA-113875625-1

Sümeyra Nalbant

6 Nisan 2021 - 0 yorum
Hz. Meryem Kur’ân’da hem örnek bir aile olan İmran ve ailesi bazında bir adanmış bir çocuk olarak; hem mabedde Allah’a adanmış örnek bir kadın olarak, hem de mucize bir hamilelikle mucize bir doğum ve ölümün peygamberinin annesi olarak anlatılmaktadır. Hz....
29 Mart 2021 - 0 yorum
Hz. Süleyman, hem bir peygamber olan babası Hz. Davut ile birlikte hem de kendi peygamberliği döneminden birtakım kesitlerle müstakil olarak Kur’ân’da farklı sûrelerde anlatılmaktadır. Hz. Süleyman’a vahyedildiği ifade edilirken (4/163) bir kitap ismi zikredilmemektedir. Hz. Süleyman ve babası Hz. Davud’a...
2 Mayıs 2020 - 0 yorum
Hz. Davud (as.) hem tek başına hem de oğlu Hz. Süleyman (as.) ile birlikte Kur’an’da çeşitli surelerde anlatılmaktadır. Özellikle, Bakara 247-251, Enbiya 78, Neml 15-16, Sebe 10-11, Sad 17-26 Hz. Davud’un kıssasına dair haberler nakledilmekte; Nisa 163 ve İsra 55....
23 Nisan 2020 - 0 yorum
Ramazan ayına girdiğimiz bu mübarek günlerde öncelikle tüm Müslüman kardeşlerimin bu rahmet ayını tebrik ederim. Müminler, sünnete binaen bu ayda gerçekleştirilmiş olan Hz. Peygamber ve Cebrail’in Kur’an’ı karşılıklı okumalarından ilhamla Kur’an’ı mukabele ile okuma geleneğini yüzyıllardır sürdürmektedirler. Kur’an’ı okumak kadar...
1 Nisan 2020 - 0 yorum
Hz. Yûsuf’a dair anlatılan kıssaya ilişkin farklılıklar uzun tahlillerle mukayese edilmemektedir. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere temel farklar konu edinilmiştir. Buna göre Tevrat ve Kur’an genel anlamı itibariyle mutabık olmakla birlikte kıssa anlatmadaki hedeflerin farklı olması sebebiyle anlatış şekli bakımından birbirinden...
6 Mart 2020 - 1 yorum
Hz. Yûsuf kıssası, adıyla anılmakta olan Kur’ân sıralamasında 12. sırada yer alan Yûsuf sûresinde anlatılmaktadır. Yûsuf sûresinin nuzûl sıralaması hakkında farklı rivâyetler bulunsa da sûre biri hariç bütün nuzûl sıralamalarında Hûd sûresinden sonra, Hicr sûresinden önce indiği belirtilmektedir. Diğer sıralamaya...
6 Aralık 2019 - 0 yorum
Hz. Yakub, diğer peygamber kıssaları gibi pek çok yerde kısa pasajlar halinde anlatılmamakta Yusuf suresi içerisinde Hz. Yusuf ile birlikte birbiriyle bağlantılı şekilde anlatılmaktadır. Fakat bazı ayetlerde diğer peygamberlerle isminin zikredildiği de görülmektedir. Hz. Yakub ve Hz. Yusuf’u birlikte anlatmamızın sebebi...
31 Ekim 2019 - 0 yorum
Hz. Yunus, Kur’an’da kendi ismi ile anılan Yunus suresi (97), Enbiya suresi (87-88), Saffat suresi (139-148) ve Kalem suresinde (48-50) anlatılan ilahi vahyin muhataplarından olan bir elçidir. Malum olduğu üzere kıssalar Hz. Peygamber’in kalbini pekiştirmek ve ibret alması için anlatılmaktadır....
3 Ekim 2019 - 0 yorum
Hz. Şuayb, Kur’an’da Araf süresi 85-93, Hud süresi 84-95, Hicr 78-79, Şuara 176-190, Ankebut süresi 36-37 ve Sâd süresi 12-14.ayetlerde anlatılmaktadır. Şuayb (a.s) hem Medyen (Araf, 7/85; Hud, 11/84; Ankebut, 29/36) hem de Eyke (Hicr, 15/78; Şuara, 26/176; Sâd, 38/12)...
30 Ağustos 2019 - 0 yorum
Hz. İshak, babası (Hz. İbrahim), kardeşi (Hz. İsmail), oğlu (Hz. Yakub) ve torunu (Hz. Yusuf) peygamber olmasıyla diğer peygamberlerden farklıdır. Onun farklılığına dair başka bir özellik de doğumu meselesidir. O, kısır ve yaşlı bir anne ile ihtiyarlamış bir babadan Allah’ın...
Sonraki Sayfa »